താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/14

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൫൫. അൎത്ഥം അനൎത്ഥം
൫൬. അൎത്ഥമില്ലാത്തവനും(അല്പന്ന്)അൎത്ഥം കിട്ടിയാൽ അൎദ്ധരാത്രിക്കും കുടപിടിപ്പിക്കും
൫൭. അൎദ്ധം താൻ അൎദ്ധം ദൈവം
൫൮. അറിയാരവെന്നു ആനപടൽ
൫൯. അറിയുന്നെരൊടു പറയെണ്ട അറിയാത്തൊരൊടു പറയരുത്
൬൦. അറുക്കാൻ ൧000 കൊടുക്കുലും പൊറ്റാൻ ഒന്നിനെ കൊടുക്കരുതൊ
൬൧. അറുത്തിട്ട കൊഴി പിടെക്കുമ്പൊലെ
൬൨. അലക്കുന്നൊന്റെ കഴുതപൊലെ
൬൩. അലൎന്നാൽ അമ്മെക്കപരാധിക്കാമൊ
൬൪. അല്ലലുള്ള പുലയിക്ക നുള്ളിയുള്ള കാടുപറയെണ്ടാ
൬൫. അവൻ പത്താൾക്ക ഒരുമെത്ത
൬൬. അശ്ചിനി ദെവന്മാർ വന്നാൽ സാധിക്കും