താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/138

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൨൬ ക്ഷത്രപ്രഭാവം

ദൌളത്തു _ മേഹർ , നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണു പറയു

  ന്നതു്?

മേഹർ _ ഞാനെന്താ ചെയ്യുക ! ഞാൻ വോണ്ടവിധമെ

  ല്ലാം  പ്രവർത്തിച്ചു; പക്ഷേ സലീം  ഇടയ്ക്കു  ചാടിവീണു്
  എല്ലാം തകരാറാക്കി.

ദൌളത്തു്_ _ ശക്തസിംഹനെ കൊല്ലുന്നതിനു സലീം ക

  ല്പനകൊടുത്തുവോ?

മേഹർ_ കഷ്ടം , അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്പനയുടെ ഉദ്ദേശം

  എനിക്കു മനസ്സിലായി.

ദൌളത്തു്_ _നിങ്ങൾ നേരംമ്പോക്കു പറകയാണു് അല്ലേ? മേഹർ_ _അതേ, എല്ലാം നേരമ്പോക്കുതന്നെ . പക്ഷേ ശ

  ശക്തസിംഹനു്  ഇതു  നേരമ്പോക്കാകയില്ല. എത്ര വലി
  യ  ധീരനും   തന്റെ  പ്രാണൻ  പ്രിയപ്പെട്ടതുതന്നെയാ
  യിരിക്കും.

ദൌളത്തു് _ സലീം എന്തിനാണു് ഇപ്രകാരം ശിക്ഷ

  കൊടുത്തതു്?

മേഹർ_ _ ശക്തസിംഹന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ദൈവത്തിനു്

  അല്പം  തെറ്റു   പിണഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നു്   അദ്ദേഹം  നല്ല

ദൌളത്തു്_എന്തു തെറ്റു? മേഹർ _ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണി , പാദം മുതലായ സ

  ർവ്വാവയവങ്ങളും   യഥാക്രമമാണു  സൃഷ്ടച്ചിട്ടുള്ളതു്.  സ
  ലീമിന്റെ   ശിരസ്സാണെങ്കിൽ   അദ്ദേഹത്തിന്റെ   കഴു
  ത്തിൽ ശരിക്കിരിക്കുന്നില്ല.  ഈ  തെറ്റിനെ  ദുരീകരിക്കു
  ന്നതിനുവെണ്ടി   ശക്തസിംഹന്റെ  ശിരസ്സിനെ  ഛേദി
  ക്കുന്നതിനു  കല്പന കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു. അതിരിക്കട്ടെ,
  അദ്ദേഹം   ഇതിനു  പ്രതികൂലം  പറഞ്ഞില്ലത്രേ, അതാ
  ണു് ആശ്ചർയ്യം!

ദൌളത്തു്_ _എന്തിനു പ്രതികൂലം?


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/138&oldid=162652" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്