താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൪൫


ധാന്തമാമഭേദത്തിൽ- സ- ൨ആത്മാസസേതു' വെന്നും ചൊല്ല ളവി ടലാത്മനാപരിഷ്വക്ത ‍‍‍‍‍‍‍ഇസ്സംബന്ധോക്തി൪ഭേദച്ചോാല്ലിവയാൽ പരാ ലിതരമുണ്ടൽ- ഇല്ലിങ്ങതിരെന്നോണം സേതുസമത്ത്വാലെയിജ്ജഗ ത്തിന്നു- പരമാത്മാമർയ്യാദാ, ൩കാൽ പോലെയുപാസനാർത്ഥ ൪മുക്തികളാം- ബുദ്ധ്യാദിയാ മുപാധിസ്ഥാന വിശേഷത്തൊടുള്ള സംബന്ധാൽ- സംബന്ധ (ഭിദാ ഭേദവാകുകളുപാധിസ്ഥാന വിശേ ഷത്തൊടുളള സംബന്ധാൽ- സംബന്ധ (ഭിദാ ഭോദവാക്കുകളുപാധിയാൽഭാദിയൊപ്പമുപചാരാൽ- ഇതു ചേരുന്നതി നാലും ശരിയപ്പടിയന്ന്യനിന്ദയാൽ താനും- ഈസ്സേത്വാദി ശ്രനി രാക്യതാ പോലന്ന്യനിഷോധമാര്ഗ്ഗമായിട്ടു- പരമാത്മാവിൽ സർവ്വാത്മകതാ, വ്യാപ്ത പനിഷത്തുകളിനാലാം- ഉ-ഫലമുണ്ടാകു ന്നതു പരമേശ്വരനിൽ നിന്നുതന്നെയോഗ്യതയാൽ- ആത്മാന്നാദോ- വസുദാനശ്രുതി'യാലും പരൻ ഫലപപ്രദനാം- ശ്രുത്ത്യപപത്തികളാ ലേജൈമിനി ൬ഫലദം തുകർമ്മമെന്നോർപ്പു- ഹോതുച്ചൊല്ലാൽ ഭഗവദ്വ്യാേസരു മുൻചൊന്നൊ ൭രജ __________________________________________


ഹാരം, (വാലാഗ്രശതഭാഗസ്യ എന്ന)ഉന്മാനം, ആത്മനാപരിഷ്വക്തഃ സതാസൌമ്യതദാ സംബന്ധഃ എന്ന സംബന്ധോക്തി, (ഭ്വാസപൂർ ണാസാ യുജാ എന്ന)ഭേദവ്യവഹാരം, എന്നവയാൽ.൩.പാദം പോലെ

(ചതുഷ്പത്ത്വമെന്ന പോലെ).൪.ചൊല്ലുകൾ.൫.നിരാകരണം. ൬.ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നത് .൭. അജൻ-കാരണേശ്വരൻ.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/54&oldid=161794" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്