താൾ:Janakee parinayam 1900.pdf/88

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൮൦ ജാനകീപരിണയം

                                  (എന്ന് പോയി)
                     ഗന്ധർവ്വൻ-ഞാനും രാവണന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ഒന്നാമതായി
                       ജനകരാജാവിനോടറിയിച്ച് പിന്നെ ദേവേന്ദ്രമഹാരാജാവി
                       നോടുണർത്തിക്കുന്നുണ്ടു. (എന്ന് പോയി)
                                ഇങ്ങിനെ പൂർവ്വാംഗം
                      (അനന്തരം ജനകരാജാവും ശതാനന്ദമഹഷിയും പ്രവേശിക്കുന്നു)
                      ജനകൻ-
                      വന്നെന്നോടുദശാനനൻമകളെയാചിക്കുന്നതിൻമുന്നമേ(യെ
                      കന്നൽകണ്ണിയെനൽകണംരഘുവരന്നെന്നുള്ളൊരെൻവാഞ്ഛ
                      നന്നായക്കുശികാത്മജൻമുനിഫലിപ്പിച്ചീടുമോഇല്ലയോ-
                      യെന്നേവംചിരകാലമായ്മനസിഞാൻഖേദിച്ചിടുന്നേൻദൃശം
                      ശതാനന്ദൻ-ജനകമഹാരാജാ, വിചാരപ്പെടേണ്ട,കുശി
                        കവംശാലങ്കാരഭൂതനായ ആ വിശ്വാമിത്രമഹർഷിയുടെ മാഹാ
                        ത്മ്യത്തെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടേ.
                             ക്ഷാത്രാകാരംസുവർണ്ണംനിജകഠിനതപോ-
                                  വഹ്നിയാലങ്ങുരുക്കി
                             തീർത്തുബ്രാഹ്മണ്യമാംഭൂഷണമതിനെധരി-
                                 ച്ചുള്ളഗാഥേസൂനൂജൻ
                             പേർത്തുംസ്വർഗ്ഗത്തെനിർമ്മിച്ചളവതിനെമുട-
                                 ക്കീടുവാനായ്സുരന്മാർ
                             ചേർത്തിക്കൈരണ്ടുമൊപ്പംതൊഴുതതഖിലരും
                                  പണ്ടഹോകണ്ടകില്ലെ (5)
                        അതുകൊണ്ട് സീതാരാമന്മാരുടെ വിവാഹം നടന്നാലും രാ
                        വണൻ എന്തു ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്കു ശങ്കിപ്പാനിടയില്ല.
                          എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ-
                     വിശ്വാമത്രിൻമുനീന്ദ്രൻരഘുവരനുമുദാജൃംഭകാദ്യസ്തൃമന്ത്രം
                     നിശ്ശേഷംനൽകിമുന്നുള്ളനുപമബലമങ്ങേറ്റവുംതാൻവളർത്തി
                     വിശ്വംമൂന്നുംജയിച്ചുള്ളൊരുകരബലമുള്ളാശരേന്ദ്രന്റെനാശം

നിശ്ശങ്കംചെയ് വതിന്നുംരഘുവരനുമിടുക്കേറ്റമുണ്ടാക്കുമെല്ലൊ(6)


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Janakee_parinayam_1900.pdf/88&oldid=161377" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്