താൾ:Janakee parinayam 1900.pdf/89

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

നാലാമങ്കം ൮ ൧

                      (അനന്തരം വിശ്വമിത്രവേഷം ധരിച്ച വിദ്യുജ്ജിഹ്വ
                  നോടും ലക്ഷ്മണവേഷം ധരിച്ച സാരണനോടുംകൂടി രാമവേഷം
                  ധരിച്ച രാവണൻ പ്രവേശിക്കുന്നു)
                  രാവണൻ-
                  നന്നായ്താടകയുംസുബാഹുവുമഹോമാരീചനുംകൂടിഞാൻ
                  മുന്നംചൊന്നൊരുകാര്യമങ്ങിനെയനുഷ്ഠിച്ചീടുമേനിർണ്ണയം
                  എന്നാലുംക്ഷിതിജാവിവാഹമതിനായ്മർത്ത്യന്റെരൂപത്തെഞാൻ
                  നന്നായിന്നുധരിച്ചുമെന്റെഹൃദയംപാരംചലിക്കുന്നിതു  (7)
                  വിദ്ദ്യുജ്ജിഹ്വൻ-മഹാരാജാവെ! അകാരമായിട്ടെന്താണ്
                      അങ്ങ് അധൈര്യപ്പെടുന്നത്?
                  വില്ലുംബാണവുമേന്തിസാരസദളംപോലുള്ളനേത്രങ്ങലും
                  ചൊല്ലാർന്നംബുദതുല്യമായനിറവുംപുണ്ടുള്ളനിന്നെക്ഷണാൽ
                  മല്ലാക്ഷീമണികണികണ്ടരാമനിതുതാനെന്നോർത്തുഗാരുത്മത-
                  ക്കല്ലുംമുത്തുമിണച്ചപോൽതവഗളേചേർക്കുംമധൂകസ്രജം  (8)
                  രാവണൻ-ഞാൻഅത്രത്തോഴമാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.എന്നാൽ
                         വേണിക്കുമക്കാഞ്ചനമുദ്രമിന്നും
                         പാണിക്കുമെൻകണ്ണെതിരായിമുന്നം
                         ഏണാക്ഷിതൻമറ്റുസമസ്തദേഹം
                         കാണേണമെന്നുണ്ടുമനസ്സിൽമോഹം  (9)
                  സാരണൻ-
                  തണ്ടാർസായകകാന്തപോലെസുമുഖീമാല്യത്തെമോദേനകൈ
                  കൊണ്ടേന്തീട്ടരികത്തുനിന്നെവരണംവരുമ്പോൾഭവാൻ
                  രണ്ടിപ്പോൾസഫലങ്ങളാക്കുകഗൃഹേചെന്നിട്ടുമറ്റുള്ളതും  (10)
                  രാവണൻ-(പൊടുന്നനവെ നോക്കീട്ട്)നോം ജനകരാജാവി
                     ന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ പ്രാപിച്ചുവെല്ലോ.
                            തങ്കക്കൈതപ്പൂവിനു
                            സങ്കാശനിറംകലർന്നജാനകിയെ
                            ശങ്കവെടിഞ്ഞിഹകാണാം
                            ശങ്കരജടയിൽശശാങ്കകലപോലെ (11)
                              (പ്രതീഹാരി പ്രവേശിച്ച്)
                  പ്രതീഹാരി-മഹാരാജാവ് ജയിപ്പുതാക.                      

൧൧ *


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Janakee_parinayam_1900.pdf/89&oldid=161378" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്