താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/388

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

അശ്വമേധം 382 <poem>

                   വൃത്ഥംർവിമോഹിതന്മാക്കുള്ളിലുണ്ടാകു
                   മിത്ഥംഭ്രമംഭവാനുണ്ടായതെങ്ങിനെ
                   ഏതൊരാളേതൊരാളെഹനിക്കുന്നുചെ
                   ന്നേതോരാളേഹനിയ്ക്കുന്നുചെ
                   ഏതൊരുത്തൻവദ്ധൃനയ്യോപൃഥാപുത്ര
                   കാതരത്വംപരംമായാബലേക്ഷയാ
                   സത്യംമനേ !കുരുക്ഷേത്രത്തിൽമച്ചഞാ
                   നുദൃന്മഹാരണോദോഗേതഥാവിധം
                   തന്മഹാഗീതയെക്കേട്ടീടിലാൽതദാ
                   ധർമ്മജന്മാവിനെദൂരിക്കയ്ക്കയാൽ
                   എന്മനസ്സിലിരുന്നിങ്കലഹൊഭവാ
                   നെന്മതിഭ്രാന്തിബന്ധംമുറിയ്ക്കേണമേ
                   തമൈല്ലെസാദുദർസനത്തോലമ്മ
                   നില്ക്കയുള്ളുനരന്നുള്ളമോഹഭ്രമം
                   എന്നാലഹൊപാർത്ഥനഹ്നായതൽക്ഷണം
                   നന്നായരുൾചെയ്തുനന്ദ്യായതീശ്വരൻ
                   എങ്കിലിക്കാണുംപ്രപഞ്ചംസമസ്തവും
                   ശങ്കയില്ലാവിഷ്ണുമായാവിനിർമ്മിതം
                   ശക്രാദിനിശ്ശേഷദേവർഷിസംഘവും
                   ശക്രാരിരാക്ഷസപ്രേതഭ്രതാദിയും
                   മർത്ത്യൌഘവുംമഹാസിംഹശാർദൂലാഹി
                   ഹസ്തൃശ്വപശ്വാദിസത്വസന്ദോഹവും
                   അദ്രിപാഷാണദ്രുമാരണ്യജാലവും
                   അബ്ശിനദ്യാദിയുംമായിട്ടസംഖ്യകം
                   ബ്രഹ്മാവുമുമ്പായൂറുമ്പോളവുംജനി
                   ച്ചമ്മാറുകാണുംചരാചരംസർവ്വവും
                   നശ്വരംനിത്യമല്ലെനിത്യനായവൻ
                   വിശ്വരക്ഷാകരൻനാരായണൻപരൻ
                   അത്രതദ്വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലായിര
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/388&oldid=161249" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്