താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/273

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

267 കിളിപ്പാട്ട്


മത്ഭുജാവീയംകാൺകഗോവിനങകണ്ടാലുണ്ട മത്ഭുതംഭവാൻവിട്ടസായകംമൂന്നുംക്ഷണാൽ ഛിന്നമാക്കിനേനൊരുബാണ​ംകൊണ്ടെന്റെബാണ മൊന്നുമേറുമുറിയ്ക്കുവാൻയോഗ്യനല്ലല്ലോബവാൻ കമ്പമുണ്ടാകാതങ്ങുനിന്നുഞാൻപ്രയോഗിക്കൂ മമ്പണഞ്ഞുടൻചെയ്യുംകമ്മത്തെസ്സഹിച്ചാലും ഹൃത്തടംകുലുങ്ങീടാതിത്തരംപറഞ്ഞവൻ പുത്തനായെടുത്തകൂത്തൊരുനാരാചംതന്നെ നോക്കിയങ്ങിനെതിരുമാറാകുന്നൊരുതലാക്ക ലാക്കിയങ്ങതുചെന്നുകേറിയനേരംതന്നെ കേൾക്കിലാശ്ചർയ്യംതോന്നുംവണ്ണമേജഗന്മോഹം പോക്കിരിരക്ഷിക്കുംലക്ഷ്മീവല്ലധഭൻതിരുവടി ദോഷമെന്നിയേസാല്വവീരനിൽപൂണ്ടുള്ളസ ന്തോഷംചിഹ്നംപോലൊരുമോഹാലസ്യവുംപൂണ്ട ഒന്നുടൻചുഴന്നുതൃക്കയ്യിലങ്ങിനെവിള ങ്ങുന്നശാർങ്ങവുംപിടിവിട്ടുഴന്നുഴറ്റോടെ സ്വന്ദനത്തട്ടിൽത്തന്നെവീണുപോയിമായാവശാ ലെന്നതെപ്പൊഴേകണ്ടുശത്രുപക്ഷക്കാരെല്ലാം തള്ളിയുംതമ്മിൽത്തമ്മിൽതത്തിനാന്നാർത്തുംചാടി തള്ളിയുംമഹാഘോഷംകൂട്ടിനാരതാന്ത്രരെ ബുദ്ധിമാനാകുംസൂതൻദാരുതൻതേരുംതിരി ച്ചെത്തിനാൻധർത്മജൻനിൽക്കുൻദിക്കിൽത്തന്നെ ച്ചിന്നിയന്നോംപാർത്ഥസൈന്യങ്ങളെല്ലാംപേടി ട്ടിന്നിനിൽക്കുകിൽചാകുമെന്നസംഭ്രമത്തോടെ കുത്തുവെട്ടടിയിടിയെന്നിള്ളതെല്ലാമേറ്റു ചത്തുപോകാതെവീണുകേണുസംഗരാണങ്കണെ കയ്യികാൽമുടിങ്ങിയേറ്റീടുകെന്നതുംകൂടി ചെയ്യുവാനാമല്ലാഞ്ഞുവല്ലാതെകിടപ്പവർ

ബന്ധുസോദരൻപിതാപുത്രകൻമുമ്പായസം


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/273&oldid=161128" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്