താൾ:Gadgil report.pdf/135

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


പശ്ചിമഘട്ട സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌ - 2011 ............................................................................................................................................................................................................ പട്ടിക 1  : ജൈവപ്രധാന സ്ഥലങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഉപ യോഗിച്ചതും ഉപയോഗിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ പദാവ ലിയും ഘടകങ്ങളും

ഉപയോഗിച്ച

അടങ്ങിയ

പദം

ജീവ ശാസ്‌ത്ര

അടങ്ങിയ പരിസ്ഥിതി

മൂല്യം

സേവനമൂല്യം

അടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക

മൂല്യം

അടങ്ങിയ സാമൂഹ്യ

സാംസ്‌കാരിക

മൂല്യം

പരിസ്ഥതി ദുർ ബല പ്രദേശം സംവേദനക്ഷമ തയുള്ള ജൈ വവ്യവസ്ഥ ജൈവസംവേദ നമുള്ള മേഖല

ആവാസ വ്യവസ്ഥ, സസ്യങ്ങൾ, മത്സ്യങ്ങൾ, ഉരഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, സസ്‌തനികൾ

ജീവവൈ വിധ്യം, ഭീഷണി നേരിടുന്ന വർങ്ങങ്ങൾ, വനം

ഊഷര സംവേദന ക്ഷമത

സസ്യവൃക്ഷ ഗുണമേന്മ

ബന്ധിപ്പി ക്കുന്ന ഇടനാ ഴികൾ ഭൂകമ്പ മേഖലകൾ ഭൂജല പുന സംഭരണം, വെള്ളം വിതരണം, ആവാസവ്യ വസ്ഥ

സാമൂഹ്യ ആവശ്യങ്ങൾ ധനതത്വ ശാസ്‌ത്രം

കൃഷിഭൂമി പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ

മനുഷ്യ ചരിത്രം ഭൂവിനി യോഗം, സവിശേഷ കൃഷിയിട ങ്ങൾ, പ്രധാനകൃഷി യിടങ്ങൾ, വിനോദമേ ഖല, സംഘടന, ജനസംഖ്യ, ടൂറിസം, മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ

അറിയപ്പെ ടാത്ത ആഹാര സസ്യങ്ങളുടെ കേന്ദ്രം

വിശുദ്ധവന ങ്ങൾ

ജൈവദുർ ബല പ്രദേശ ങ്ങൾ (പ്രണബ്‌ സെൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്‌)

പ്രത്യേക ആവാസവ്യ വസ്ഥവന്യമൃഗ ഇടനാഴി, നദികൾ- ചതുപ്പ്‌ -പുൽ മേ ടുകളുടെ ഉഗ്ഗവം

തനത്‌ സ്വഭാവം അപൂർവത, നാശഭീഷ ണിയു ള്ളവർഗങ്ങൾ, വീട്ടിൽ വളർ ത്തുന്ന ഇനങ്ങ ളുടെ പരിണാമ കേന്ദ്രം, പ്രത്യേക വംശ വർധന സൈറ്റുകൾ

അടങ്ങിയ സംവേദന

ക്ഷമത

മണ്ണ്‌, ജലപഠനം പൊതുഘടന, (ചരിവ്‌, ഉയരം) ഭൂമിശാസ്‌ത്രം കാലാവസ്ഥ

പ്രളയസാധ്യത, ഭൂകമ്പം

മണ്ണിന്റെ ഗുണ മേന്മ,(ഇനം, ആഴം, ചരിവ്‌) കാലാവസ്ഥ സൂചിക (മണ്ണൊലിപ്പ്‌, മഴ, വരൾച്ച)

പൂർവ്വസ്ഥിതി പ്രാപിക്കാ നുള്ള കഴിവ്‌ കുറഞ്ഞ കുത്തനെയുള്ള ചരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ

............................................................................................................................................................................................................

108

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadgil_report.pdf/135&oldid=159209" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്