താൾ:CiXIV68.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

TRANSLITERATION

following Lepsius's Standard Alphabet, 2nd Edition 1863, 2nd postscript.

a Vowels. (§ § 10-85)1)

a as a in about e as ea in head
„ a „ far ē „ ea „swear
i „ i „ pin ei,ai M. as ei in height
ī „ i „ police ai,ei s. as ai in kaiser
u 2) „ u „ full o as o in collect
ū „ u „ rule ō „ o „vote
vocalized r au „ ou „ house
do. ṝ lengthened അം aṃ „ um „ fulcrum
ḷi vocalized l അഃ aḥ,aഃ vocalized h
ḷī do. l lengthened

b. Consonants. (§ § 36–68)

1. a. Initial.3)

ka as ka in kalendar dha the same aspirated
kha the same aspirated na the true dental na
ga as ga in gallon pa as pa in parental
gha the same aspirated pha the same aspirated
ṅa as ñg in singing ba as ba in balloon
ča as cha in chapter bha the same aspirated
čha the same aspirated ma as ma in maternal
ĵa as ja in Japan ya as ya in yahoo (German j)
ĵh the same aspirated ra a palatal r
ṅa as nya in banyan ŕa a cerebral r (German r)
ṭa the cerebral ta la as la in laborious
ṭha the same aspirated va „ va in variety (soft English v)
ḍa the cerebral da ša a palatal sh
ḍha the same aspirated ša a cerebral sh (English sh)
ṇa the cerebral na sa as sa in salute
ta the true dental ta ha „ ha in harangue
tha the same aspirated ḷa a cerebral l
da the true dental da ḻa a cerebro–palatal l


1) The §§ refer to Dr. Gundert's large Malayāḷam Grammar, Mangalore 1868.

2) [ụ marks final half u in most Dravidian words, many foreign words & Tadbhavas (difft, is
e.g. സസു) § 17].

3) See the remarks on each letter. c — e refer chiefly to the 5 Vargas ക ച ട ത പ; the
6th Varga (റ) is treated farther on, From a — e ക ച ടത പ are pronounced as surd explosives.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV68.pdf/16&oldid=184160" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്