താൾ:CiXIV131-6 1879.pdf/248

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

— 240 —

Contents of the Keralópakári for 1879.

Page Page
Anatomy 19. 85. 110. 151. 169. 209. 227

Bel in Babel, Destruction of— 172
Beware of Dogs 108
Bible in the Nursery etc. 155. 232
Bosphorus, The— 47
British Empire, The— 70
Correspondence 74
Cyprus, Short history of— 102
Day of Humiliation etc. 154
Dog, The— 61
Elephanta Isle, —The Cave—Temple on the
206. 223
Extremities, The Bones of the— 209. 227
Fear overcome 27
Hating the Name of Jesus 128
Hemispheres, The two— 166
Herod the Great, The Life of— 121. 137.
164. 177. 201. 217
Hinduism, What it is 23. 66. 98. 181
Hymns 25. 211. 232
Jubilee Singers, The— 194, 212. 235
Leo XIII. The Pope— 29
Lyrics 31. 52. 69. 97. 124. 165. 187. 232
Malayalam Country, The— 10. 50
Meditation 26. 50. 73. 91. 114. 131.
142. 164.
186. 205. 229
Memorial Verses 208
Mouse, The— 130
News, Miscellaneous— 117
Do, Political— 15. 37. 54. 77. 94. 118.
134. 158. 174. 198. 214. 236
Notes, Geographical— 36. 76
Odo, A Sanskrit— 32
Pamicki, the Sandwich-Islander 144
Paper, Manufacturing of— 188
Poetry, Native—, Religious
A Christmas Ode 231
Christ walking on the Sea 69
Christ's Victory over Satan 97
Death of a Secret Christian 124
Homage to Christ 52

Praise to the Holy Trinity 187

The Lord's Day 165
Spiritual Warfare 31
Poetry, Native—, Secular.
The Cocoanut Tree, the Palmyra and
the Gourd 191
The Lizard and the Fly 143
Do, Rotatory 84
Ramawarma, The Rev. Jacob 7. 17. 41. 57. 81
Record, Religious—13. 33, 74. 115. 156.
194. 212. 233
Aequatorial Africa 14
Alliance 115
Australia 117
Bible Societies 115
Church Mission (Cochin & Travancore) 116
Germany 13
Italy 14
Jubilee Singers 194. 212. 235
Medical Mission in Cashmere 156
Mexico 75
New Britannia Archipelago 75
New Caledonia 75
New Guinea 75
Niger Mission 33
Old Catholics 13
Spain 115
Sumatra 74
Temperance Society 117
Rhymes, Nursery— 132
Sapores, the Jeweller 44
Search the Scriptures 126
Scripture Prize Questions 93. 131. 168. 211
Skull, The Human— 19, 85
Songs, Sacred—,The gate ajar for me. 92
Song. A sacred— 234
Stocking, The use of a— 88
Stone, The Moabite— 147
Sword, The Spiritual— 193
Teeth, The— 110
Truuk, The Bones of— 151. 169
Warfare, The Spiritual— 2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV131-6_1879.pdf/248&oldid=188415" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്