താൾ:CiXIV130 1874.pdf/14

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


APRIL. എപ്രിൽ.
30 DAYS. ൩൦ ദിവസം.
🌝 പൌൎണ്ണമാസി 🌚 അമാവാസി
൧ാം തിയ്യതി. മീനം — മേടം. ൧൬ാം തിയ്യതി.
ഇങ്ക്ലിഷ് മലയാളം മുഹമ്മദീയം കൊല്ലം ൧൦൪൯
DATE DAY തിയ്യതി ആഴ്ച തിയ്യതി മാസം തിയ്യതി മാസം നക്ഷത്രം. തിഥി.
1 W ബു ൨൦ 🌝 ൧൪ സാഫർ.


൧൨൯൧
൬꠲ ൫൪꠱
2 TH വ്യ ൨൧ മീനം.


൧൦൪൯
൧൫ ൧൨꠱ പ്ര ൫൯꠱
3 F വെ ൨൨ ൧൬ ചി ൧൮꠱ പ്ര
4 S ൨൩ ൧൭ ചൊ ൨൩꠱ ദ്വി ൮꠰
5 SUN ൨൪ ൧൮ വി ൨൮꠱ തൃ ൧൧꠲
6 M തി ൨൫ ൧൯ ൩൨꠱ ൧൪꠰
7 TU ചൊ ൨൬ ൨൦ തൃ ൩൫꠰ ൧൫꠲
8 W ബു ൨൭ ൨൧ മൂ ൩൭ ൧൬
9 TH വ്യ ൨൮ ൨൨ പൂ ൩൭꠲ ൧൬
10 F ൧൦ വെ ൨൯ ൨൩ ൩൭꠰ ൧൨꠱
11 S ൧൧ ൩൦ ൨൪ തി ൩൫꠱
12 SUN ൧൨ ൨൫ ൩൩ ൪꠱
13 M ൧൩ തി ൨൬ ൨൯꠲ ദ്വാ ൫൯
14 TU ൧൪ ചൊ ൨൭ പൂ ൨൫꠲ ത്ര ൫൩
15 W ൧൫ ബു ൨൮ ൨൧꠰ ൪൬꠰
16 TH ൧൬ വ്യ 🌚 ൨൯ ൧൭ ൩൯꠱
17 F ൧൭ വെ മേടം. റബ്ബയെല്ലവ്വൽ ൧൨꠲ പ്ര ൩൩
18 S ൧൮ ദ്വി ൨൭
19 SUN ൧൯ കാ ൫꠲ തൃ ൨൧꠲
20 M ൨൦ തി രൊ ൩꠲ ൧൯
21 TU ൨൧ ചൊ ൧൦ ൨꠰ ൧൪꠰
22 W ൨൨ ബു ൧൧ തി ൧൨꠰
23 TH ൨൩ വ്യ ൧൨ പു ൩꠰ ൧൧꠲
24 F ൨൪ വെ ൧൩ പൂ ൫꠱ ൧൧꠱
25 S ൨൫ ൧൪ ൮꠲ ൧൪꠰
26 SUN ൨൬ ൧൫ ൧൦ ൧൩ ൧൭
27 M ൨൭ തി ൧൬ ൧൧ പൂ ൧൮ ൨൦꠲
28 TU ൨൮ ചൊ ൧൭ ൧൨ ൨൩꠱ ദ്വാ ൨൫
29 W ൨൯ ബു ൧൮ ൧൩ ൨൯꠰ ത്ര ൨൯꠲
30 TH ൩൦ വ്യ ൧൯ ൧൪ ചി ൩൫ ൩൪꠰
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/14&oldid=186055" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്