താൾ:CiXIV130 1874.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


എപ്രിൽ.

നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനു ജ്ഞാനം കുറവായാൽ ഭത്സിക്കാതെ എല്ലാവൎക്കും ഔദാൎയ്യമായി
കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോടു യാചിക്ക; അപ്പോൾ അവനു കൊടുക്കപ്പെടും യാക്കോ. ൧, ൫.


തിയ്യതി സൂൎയ്യോദയാസ്തമയം ചന്ദ്രോദയാസ്തമയം വിശേഷദിവസങ്ങൾ.
മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു മണി മിനുട്ടു
ഉച്ച തി. രാവിലെ
൫൮ ൧൩ ൩൩ പൌൎണ്ണമാസി.
൫൮ ൫൩ ൧൪
൫൭ ൩൫ ൫൮ [യാഴ്ച.
ക്രൂശാരോഹണം. തിരുവെള്ളി
൫൭ ൨൨ ൪൫ മഹാവിശ്രാമദിനം.
൫൭ ൫൨ പുനരുത്ഥാനം.
൫൭ ൧൦ ൧൬ ൧൦ ൪൦
൫൬ ൧൧ ൧൧ ൩൬
൫൬ ൧൧ ൪൯ ഉ. തി. ൯ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൫൬ രാ. ൩൩ ൫൭
൧൦ ൫൬ ൨൧ ൪൬
൧൧ ൫൬ ൧൦ ൩൪ ൪൭꠰ നാഴികക്കു വിഷുസങ്ക്രമം.
൧൨ ൫൫ ൫൮ ൨൨ പെസഹയിൽ ൧ാം ഞ.✱
൧൩ ൫൫ ൪൭ ൧൧ ഏകാദശിവ്രതം. മാവിലക്കാ
[വിൽ അടി.
൧൪ ൫൫ ൩൬ പ്രദോഷവ്രതം.
൧൫ ൫൫ ൨൫ ൩൮
൧൬ ൫൪ ൩൨ ൪൦ അമാവാസി.
൧൭ ൫൪ ൫൬ ൨൮
൧൮ ൫൪ ൪൪
൧൯ ൫൪ ൩൨ ൫൬ പെസഹയിൽ ൨ാം ഞ.
൨൦ ൫൩ ൧൯ ൩൬
൨൧ ൫൩ ൧൦ ൧൨ ൧൦ ൨൭
൨൨ ൫൩ ൧൧ ൧൧ ൩൭ ഷഷ്ഠിവ്രതം.
൨൩ ൫൩ ൧൧ ൪൮ രാ. ൧൨ ✱തിരുവങ്ങാട്ടു വിഷുവിളക്കു.
൨൪ ൫൨ ഉ. തി. ൩൬ കാപ്പാട്ടു കാവിൽ വെടി. ചെ
൨൫ ൫൨ ൨൪ ൪൭ റുകുന്നത്ത നൃത്തം.
൨൬ ൫൨ ൧൨ ൩൭ പെസഹയിൽ ൩ാം ഞ.
൨൭ ൫൨ ൨൫ ഏകാദശിവ്രതം.
൨൮ ൫൧ ൪൯ ൧൨ പ്രദോഷവ്രതം.
൨൯ ൫൧ ൩൬
൩൦ ൫൧ ൨൫ ൪൯
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/15&oldid=186056" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്