താൾ:CiXII844.pdf/69

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൬൩

ധാസ്യതെ ധാസ്യെതെ ധാസ്യന്തെ
ധാസ്യസെ ധാസ്യെഥെ ധാസ്യദ്ധ്വെ
ധാസ്യെ ധാസ്യാവഹെ ധാസ്യാമഹെ

ദിവു ക്രീഡാവിജിഗീഷാ വ്യവഹാരദ്യുതിസ്തുതിഗതി
ത്യാദിഷു

ലൾ

ദീവ്യതി ദീവ്യതഃ ദീവ്യന്തി
ദീവ്യസി ദീവ്യഥഃ ദീവ്യഥ
ദീവ്യാമി ദീവ്യാവഃ ദീവ്യാമഃ

ലൎങ

അദീവ്യൽ അദീവ്യതാം അദീവ്യൻ
അദീവ്യഃ അദീവ്യതം അദീവ്യത
അദീവ്യം അദീവ്യാവ അദീവ്യാമ

ലൊൾ

ദീവ്യതു ദീവ്യതാൽ ദീവ്യതാം ദീവ്യന്തു
ദീവ്യ ദീവ്യതാൽ ദീവ്യതം ദീവ്യത
ദീവ്യാനി ദീവ്യാവ ദീവ്യാമ

ലിൎങ

ദീവ്യെൽ ദീവ്യെതാം ദീവ്യെയുഃ
ദീവ്യെഃ ദീവ്യെതം ദീവ്യെത
ദിവ്യെയം ദീവ്യെവ ദീവ്യെമ

ആശിഷിലിൎങ

ദീവ്യാൽ ദീവ്യാസ്താം ദീവ്യാസുഃ
ദീവ്യാഃ ദീവ്യാസ്തം ദീവ്യാസ്ത
ദീവ്യാസം ദീവ്യാസ്വ ദീവ്യാസ്മ

ലിൾ

ദിദെവ ദിദിവതുഃ ദിദിവുഃ
ദിദെവിഥ ദിദിവഥുഃ ദിദിവ
ദിദെവ ദിദിവിവ ദിദിവിമ

ലുൎങ

അദെവീൽ അദെവിഷ്ടാം അദെവിഷ്ഠഃ
അദെവീഃ അദെവിഷ്ടം അദെവിഷ്ട
അദെവിഷം അദെവിഷ്വ അദെവിഷ്മ

F2

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXII844.pdf/69&oldid=178526" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്