താൾ:Chakravaka Sandesam.djvu/32

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നുനത്വാ ഭക്ത്യാ കുഹചന മലർ-

പ്പൊയ്കയിൽ പോയിരുന്നി-

ട്ടധ്വക്ലേശം കിമപി തളര-

ക്കണ്ടു നീ വാഴ്ത്ത വേണ്ടും       85


പ്രാലേയാംശുപ്രഗളിതസുധാ-

ശീതളം മൌലിദേശേ

ഫാലേ ചാലക്കൊടിയ ദഹന-

ജ്വാലയാ താപ്യമാനം

ആലം വിങ്ങും ഗളമഗസുതാ-

ലിംഗനാബദ്ധസൌഖ്യം

കാലാരേ! നിൻ വപുരുടനുടൻ-

തോഷണം ഭീഷണം മേ.       86


ഈവണ്ണം നീ തെളിവൊടു കരാൽ-

ക്കണ്ണരേക്കണ്ടു വാഴ്ത്തി-

ച്ചെമ്മേ പോവാൻ തുനിക മുരക( ‌ം)

തത്ര പോവോരു നേരം

പൈയ്യെത്തീർപ്പാനരുളുമളിനാം

വായിലെപ്പൂമലർത്തേൻ

പെയ്യക്കാണാം പെരുവഴിയടു

ത്തുള്ള പൂങ്കാവുതോറും       87


കൂവീടപ്പാലരിക വഴിയേ-

ചെന്റു നീ കുമ്പിടമ്പിൽ

പൂവിട്ടച്ചൈരമരകൾ തൊഴും-

വള്ളുളിത്തമ്പുരാനെ

സേവാസേവൈരഴകിയ കൃപാ-

വല്ലിയെത്തസ്യ പൂപ്പി-

ച്ചാവിർമ്മോദം വിരവിലുളനാ-

ട്ടിന്നു ചെല്ലങ്ങു പിന്നെ.       88


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Chakravaka_Sandesam.djvu/32&oldid=157344" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്