താൾ:Chakravaka Sandesam.djvu/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ഗത്വാ പശ്യ പ്രകൃതിരമ-

ണീയം മണംപെറ്റ പൂവിൽ-

ത്തത്തും മത്തഭ്രമരമുഖരോ-

ദ്യാനമേകം പ്രദേശം.        28


നേരേ കാതം തികയുമവിണൂ-

രിട്ടൽ പിന്നിട്ടു മാറ-

ഞ്ചേരിൽച്ചെല്ലൂ, പുനരവിടെ നീ

തേവരെക്കൈവണങ്ങി

ആഴം കാണ്മാൻ പലരുമരുതെ-

ന്റിന്റ സൗജന്യസിന്ധോ-

രാഴാഞ്ചേരിക്ഷിതിസുരപതേ-

രാലയം കണ്ടു പോക.        29


ദ്രഷ്ടവ്യം തേ മധുവിജയിന-

സ്സന്നിധാനേന ധന്യം

ചട്ടറ്റീടും ജനമഹിതഗോ-

വിന്ദപൂർവ്വം പുരം തേ

വിപ്രാ യത്ര പ്രഥമപുരുഷം

പേക്കഥാം നിന്നു കേൾപ്പി-

ച്ചപ്പോഴേ പോയമരവനിതാ

ഗീതമാകർണ്ണയന്തി.        30


കോറ്റേൻ[1] പോലെ ചുവ തടവുമാ-

[2]റത്തലപ്പള്ളി മുൻറാം

കൂറ്റിൻ പ്രജ്ഞാവിലസിതമുണ-

ർത്തിക്കുമാക്കാൾചിലോകം

ഏറ്റം പ്രീത്യാ പകലറുതിയിൽ

പ്പൈങ്കിളിച്ചാർത്തു ചൊല്ല-

ത്തോറ്റിന്റീർഷ്യാകുലമളികുലം

ചിന്തു പാടീടുമേടം.        31  1. കോൽത്തേൻ.
  2. പുന്നത്തൂർ നമ്പിടി.


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Chakravaka_Sandesam.djvu/16&oldid=157326" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്