താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/70

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഐരാവതജ്വേഷ്ടരായ സോദരർക്കുതോഴുന്നുഞാൻക
കുരുക്ഷേത്രത്തിങ്കൽ വാണോൻ പണ്ടു ഖാണ്ടവമാണ്ടവൻ. 137
കുണ്ടലാർത്ഥം പ്രസാദിക്ക നാഗരാജാവുതക്ഷകൻ
ആത്തക്ഷകാശ്വ സേനൻമാർനിത്യം കൂടി നടപ്പവർ. 138
കുരുക്ഷേത്രത്തിങ്കലിക്ഷുമതിയാറ്റിൽ വസിക്കവെ
തക്ഷകന്നൊടുവുണ്ടായോൻ ശത്രു സേനാഭിദനൻ സുദൻ. 139
മഹദ്യൂമാവിൽ നാഗേന്ദ്രമഹ്വത്ത്വം കാത്തിരിപ്പവൻ
മഹാത്മാവാമവന്നെന്നുമിഹാനേകം തൊഴുന്നു ഞാൻ. 140
ഇത്ഥം വിപ്രർഷിയായീടുമുത്തങ്കൻ നാഗമുഖ്യരെ
സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിതെന്നിട്ടും കിട്ടീലാ കുണ്ഢലദ്ദ്വയം. 141
ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചിട്ടു ആ നാഗത്തിൽനിന്നു കുണ്ഢലം കിട്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ നൂലു വേമത്തിൽ* കേറ്റി വസ്ത്രം നെയ്യുന്ന രണ്ടുസ്ത്രീകളെ കണ്ടു.ആ യന്ത്രത്തിൽ കറുത്തും വെളുത്തുമുള്ള നൂലുകളും 6 കുമാരൻമാർ ചുറ്റിക്കുന്നതും പന്ത്രണ്ട് അരങ്ങളുള്ള ചക്രവും കണ്ടു.വേറെ ഒരു പുരുഷനേയും നല്ല ഒരുകുതിരയേയും കണ്ടു. 142
‌ അവൻ മന്ത്രങ്ങപ്രായങ്ങളായ ഈ ശ്ലോകങ്ങളെ കൊണ്ടു അവരെ സ്തുതിച്ചു. 143
മുന്നൂറുമീങ്ങർവ്വതുമെണ്ണമുണ്ടീ
യന്ത്രത്തിങ്കൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നുമദ്ദ്യേ
ചക്രത്തിനുണ്ടിരുപന്തീരരങ്ങൾ
ചുറ്റിക്കുന്നുണ്ടാറു കുമാരകന്മാർ 144
ഈ യന്ത്രത്തിൽ തന്വികൾവിശ്വരൂപ-
മാരാ നൂൽനെയ്ത്തുണ്ടുനടത്തീടുന്നു
ശൂക്ലാസിതങ്ങളെ മാറ്റിപ്പിണച്ചീ -
ബ് ഭ്രതങ്ങളേയും ഭുവനങ്ങളേയും 145
വജ്രം ധരിപ്പോൻ ഭുവനം ഭരിപ്പോൻ
വൃത്രന്റെ കാലൻനമുചിക്കന്തകൻതാൻ
കൃഷ്ണാംബരതദ്വിതയം ചാർത്തുമീശൻ
സത്യാനൃത്തങ്ങളെ വേറെ തിരിപ് 146
അംഭസ്സുൾ കൊണ്ടാദ്യനാമാത്നിയാകും
അശ്വത്തിനേവാഹനമാക്കിവെപ്പോൻ
പരം ജഗൽപ്പതി മുപ്പാരിനീശൻ
പുരന്ദരൻ കനിവാൻകൈ തൊഴുന്നേൻ 147
അതിനു ശേഷം ആ പുരുഷൻ ഉത്തങ്കനോടുപറഞ്ഞു. നിന്റെ യീ സ്തോത്രം കൊണ്ടു ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു.നിനക്കെന്താണിഷ്ടം ചെയ്യേണ്ടത് ?.അവൻ ആ പുരുഷനോട് പറഞ്ഞു. 148

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/70&oldid=157033" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്