താൾ:Bhashabharatham Vol1.pdf/566

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

641
      അബ് ഭേദനംകൊണ്ടവിടെപ്പാർക്കാൻ പാണ്ഡവരോർക്കണം. 8
           അല്ലെങ്കിൽ കുശലന്മാരാമുപായമായലും നരർ
           പാർത്ഥന്മാരെത്തന്നരികിൽ പേർത്തും കൂപ്പീട്ടകത്തണം. 9
           സുകരം ഭൂരിവരയാക്കൃഷ്ണയെദ്ധൂർത്തയാക്കയോ
           അല്ലങ്കിലാപ്പാണ്ഡവരെയവളോടിടയിക്കയോ. 10
           അല്ലെങ്കിൽ കുശലരായുള്ളോരാൽ ഭീമസേനനെ
           ചതിച്ചുകൊല്ലണമാവനത്തിൽവെച്ചു ബലാധികൻ. 11
           അവന്മൂലം പണ്ട നമ്മെ കൗന്തേയർ നിരസിക്കുവാൻ
           തീക്ഷ്ണൻ ശൂരനവൻതാനാണവർക്കൊരവലംബനം. 12
           അവൻ ചത്താൽ പാണ്ഡവന്മാരുദ്യമൗജസ്സു വിട്ടുടൻ
           രാജ്യം നേടാനുദ്യമിക്കില്ലവർക്കായവനാശ്രയം. 13
           ഭീമൻ പിന്തുണയുണ്ടെന്നാലർജ്ജുനൻ ബഹുദുർജ്ജയൻ
           അവൻ പോകിൽകർണ്ണനുടെ നാലിലൊന്നില്ല ഫൽഗുണൻ. 14
           ഭീമൻ പോയാൽ പാണ്ഡവന്മാർ ദൗർബ്ബല്യത്തെയറിഞ്ഞുടൻ
           ബലവാന്മാർ ഞങ്ങളെന്നോർത്തുദ്യമിക്കില്ല ദുർജ്ജയൻ. 15
           അല്ലെങ്കിലഴകേറിടും സ്ത്രീകളാൽ പാണ്ഡുപുത്രരെ
           മയക്കുന്നതിനാൽ കൃഷ്ണ വിരക്തനിലയാകണം. 16
           അവരെക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കർണ്ണനെത്താനയയ്ക്കുക
           ഓരോ വഴിക്കാപ്തരെക്കൊണ്ടവർക്കേകിടണം ക്ഷയം. 17
           ഈയുപായങ്ങളിൽ ദോഷമറ്റതേതന്നുറച്ചു നീ
           അതുചെയ്തീടണം കാലം കവിഞ്ഞനിലയായിതേ. 18
           ദ്രുപതക്ഷോണിഭൃത്തിങ്കലിണങ്ങുന്നതിൽ മുന്നമേ
           അവർ പാട്ടിൽ വരൂ പിന്നെയതു ദുർഗ്ഘമോയ് വരും. 19
           ഇതാണിന്നെന്നഭിപ്രായമവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാൻ
           നല്ലതോ ചീത്തയോയെന്നു ചൊല്ലയേ കർണ്ണ, നിന്മതം.

20

206 കർണ്ണവാക്യം

പാണ്ഡവന്മാരെ പരസ്പരം ഭേദിപ്പിക്കുക, പാഞ്ജാലനെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തു വശീകരിക്കുക എന്നു തുടങ്ങി ദുര്യോധനൻ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും നടപ്പുള്ളവയല്ലെന്നും, വിക്രമിച്ചു കീഴടക്കുകതന്നെയാണ് വേണ്ടതെന്നും കർണ്ണൻ പറയുന്നു.

 
കർണ്ണൻ പറഞ്ഞു
ദുര്യോധന, ഭവൽബുദ്ധി നന്നല്ലായെന്നു മന്മതം
ഉപായത്താൽ പാട്ടിലാകാ പാണ്ഡവന്മാർ കുത്രദ്വഹ! 1

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhashabharatham_Vol1.pdf/566&oldid=156885" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്