താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/142

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മൂന്നാമധ്യായം
എന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു. നാഗരികാചാരങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കൂടാതെ പട്ടാഭിഷേകോത്സവത്തിനു വന്നു ചേരുന്ന വാത്സല്യവിവശനായ ഋശ്യശൃങ്ഗമഹർഷിയെ <poem>"കല്ല്യാത്മാവൃശ്യശൃങ്ഗൻ മുനിയുമപഗതോ ഗോപുരത്തിങ്കൽനിന്നേ നല്ലാശീർവ്വാദവും തീർത്തുഴറി വഴിയിൽ വ- ല്ലാഞ്ഞു വീണങ്ങുമിങ്ങും തുള്ളും മോദാൽച്ചിരിച്ചച്ചെവിയൊളമൊരു ര ത്നാസനേ മുമ്പിലാമ്മാ- റെല്ലാരെക്കാളിരുന്നാനവനുമിനിയ വേ-

ധാവുതാനെന്നപോലേ."

എന്നു ചിത്രണംചെയ്യുന്നു.

ചില അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങൾ. രാമായണചമ്പുവിൽ ഉപമ, ഉൽപ്രേക്ഷ, ദൃഷ്ടാന്തം, അർത്ഥാന്തരന്യാസം, ഉല്ലേഖം, തുടങ്ങി പല അർത്ഥാലങ്കാരങ്ങളും കവി വാരിക്കോരി വിളമ്പീട്ടുണ്ടു്. ഉപമയ്ക്കു് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടേ ഉദ്ധരിക്കാം. <poem>"കാമാരിശിഷ്യനുമനൂഷ്മളനായ്ച്ചമഞ്ഞൂ ധൂമാവശേഷവനപാവകനെന്നപോലേ." (1) അഗ്രേ നാനാജനാനാം കുസുമനിരയുമാ- രാധ്യ ചാടീടിനാള- ങ്ങഗ്നൌ സാ വെണ്ണിലാവിൻനടുവിലൊരു ചകോ- രിക്കിടാവെന്നപോലേ. " (2)

131


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_champukkal_1942.pdf/142&oldid=156035" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്