താൾ:Bhasha Ramayana Champu 1926.pdf/190

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

97 അഹല്യാമോക്ഷം.


തൈർമേധാജനനവ്രതപ്രണയിഭി- വ്യൂഹൈർവടൂനാമിയം സിക്താ നിത്യവസന്തവിഭ്രമവതീ രമ്യാ പലാശാവലിഃ ഏതസ്യാം ഹരിണാരിപാണിജസൃണി- ശ്രേണിശ്രിയഃ കോരകാ ഗോപായന്തി തപോവനം വനകുരി- ക്രീഡാകരാകർഷണാൽ.

6

ഹൃദ്യാം വൃത്തീം മഹിമഗഹനൂം മാനയൻ മൌനഭാജാം നത്വാചാർയ്യം കരധൃതധനു- സ്സാനുജോ ബദ്ധദീക്ഷം “രക്ഷോഭീതേരവതു ഷഡഹോ- രാത്രമസ്മാൻ ഭവാനി”- ത്യൂക്തസ്തസ്ഥൌ ദൃഢപരികരോ യജ്ഞശാലോപകണ്ഠേ.

ഗദ്യം 2.

അഥ സമുപക്രാന്ത ഏവ സ ഖലു സവനകോലാഹലഃ സ- കലഗീർവാണഗണസജഗ്ദ്ധികൌതുകോന്നിദ്രഃ സതതഹുതപുരോ- ഡാശസൌരഭീസമുത്സാരിതദുരിതജാതഃ ഷഷ്ഠേഹനി തൽക്ഷണ- പ്രബുദ്ധൈസ്തദാത്വസമുദിതഭയങ്കരഹുംകാരബധിരിതദിശാദന്തി- വിധുരഫ ൽകൃതിസമാക്രാന്തഗിരിദരീകുഹരൈഃ പ്രതിദിവസഖാ- ദിതമനുജനിവാഹാസ്ഥിമാലാവിരചിതവലാകാലീലൈഃ കോപ- ചടുലഭ്രൂകുടികഠോരലലാടൈഃ ദണ്ഡധരദണ്ഡകാണ്ഡചണ്ഡിമഖ- ണ്ഡനലാലസഭ്രൂലതാഞ്ചലസമുജ്വലനകല്പിതത്രിഭുവനദൌസ്ഥിത്യ- മുദ്രൈഃ രുക്ഷതരാക്ഷിവിക്ഷേപസന്ത്രാസ*കാന്ദിശീകഖേചരൈഃ പ്രതിപദവിഹിതസുരാമാംസവഷൈഃ "അർദ്ദ്യാന്താം മുനയഃ ബദ്ധ്യന്താം മുനിപത്ന്യഃ ഛിദ്യന്താം പവിത്രാണി വൃശ്ച്യന്താം


  • 'കാന്ദിശീകോ ഭയത്രതഃ' (ഇത്യമരഃ).


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_Ramayana_Champu_1926.pdf/190&oldid=155973" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്