താൾ:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/59

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
ക്രമസംഖ്യ മലയാളനാമം സംസ്കൃതനാമം മാധവീയം നക്ഷത്രപ്പാന മറ്റുചിലകൃതികൾ ജ്യോതിശാസ്ത്രനാമം അറബി നാമം രാശിക്കൂറ്
1 അശ്വതി അശ്വനി കുതിര മുഖം കൊടുവാൾ ആട്ടിൻതല Arietis ഹമാൽ മേടം
2 ഭരണി ഭരണി യോനി (3) അടുപ്പ് അടുപ്പ് 41-Arietis മുസ്കാ, അൽബൊതയ്ൻ മേടം
3 കാർത്തിക കൃത്തിക ക്ഷുരകന്റെ കത്തി - കൈവട്ടക, കോഴിയും കുഞ്ഞും Tauri അൽസിയോൺ, പ്ലയാസിഡ് മേടം, ഇടവം
4 രോഹിണി രോഹിണി ശകടം (5) കാഹളം ഒറ്റാൽ Tauri അൽഡിബാറൻ, ഹയാഡ്സ് ഇടവം
5 മകയിരം മൃഗശീർഷം മാൻതല (3) l തേങ്ങാക്കണ്ണ് മാൻതല Orionis - ഇടവം, മിഥുനം
6 തിരുവാതിര ആദ്ര രത്നം (മണി) (1) - തീക്കട്ട Orionis ബെറ്റൽ ജ്യൂസ് മിഥുനം
7 പുണർതം പുനർവസു വീടുപോലെ (4) കൊമ്പൻപാറ് തോണി (6) Geminorum പോളക്സ് മിഥുനം, കർക്കിടകം
8 പൂയ്യം പുഷ്യം ശരം (3) വാൽക്കണ്ണാടി ഓന്ത് Cancri പ്രിസിപ്പോ കർക്കിടകം
9 ആയില്യം ആശ്ലേഷം ചക്രം അമ്മിക്കല്ല് സർപ്പത്തല Hydrae - കർക്കിടകം
10 മകം മഘം ശയനം(4) നുകം തൊട്ടിൽ Leonis മെലേഖ്, റെഘുലസ് ചിങ്ങം
11 പൂരം പൂർവഫൽഗുനി കട്ടിൽക്കാൽ (2) തൊട്ടിൽക്കാൽ കണ്ണ് Leonis - ചിങ്ങം
12 ഉത്രം ഉത്തരഫൽഗുനി കട്ടിൽക്കാൽ (2) തൊട്ടിൽക്കാൽ കണ്ണ് Leonis സനബ് അൽ ആസാദ്, ഡെനബോള ചിങ്ങം - കന്നി
13 അത്തം ഹസ്തം കൈ (5) ആവനാഴി - Corvi - കന്നി