താൾ:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
14 ചിത്തിര ചിത്ര മുത്ത്(1) ചിരവ(6) - Virginis സ്പികാ കന്നി-തുലാം
15 ചോതി സ്വാതി പവിഴം(1) ചെന്നിറം പൊൻകട്ട,മാണിക്യം Bootes ആർക്ടറസ് തുലാം
16 വിശാഖം വിശാഖം തോരണവാതിൽ(4) വട്ടക്കിണർ(9) കുശവന്റെ ചക്രം Librae(?) കൊറോണ ബോറിയാലിസ് തുലാം-വൃശ്ചികം
17 അനിഴം അനുരാധ മുത്തുമാല(4) വട്ടവില്ല് (9) ഓലക്കുട Scorpii - വൃശ്ചികം
18 തൃക്കേട്ട ജ്യേഷഠ കുണ്ഡലം (4) കുന്തം കാഹളം Scorpii അന്റാറസ് വൃശ്ചികം
19 മൂലം മൂലം സിംഹവിക്രമം (5) കാഹളം (4) സിംഹവാൽ Scorpii ശൗല ധനു
20 പൂരാടം പൂർവ ആഷാഡം കട്ടിൽക്കാൽ (4) മുറം മുറം 94) Sagittarii - ധനു
21 ഉത്രാടം ഉത്തര ആഷാഡം നാല്കവല (4) മുറം മുറം Sagittarii - ധനു-മകരം
22 തിരുവോണം ശ്രാവണം വാമനപാദം(3) മുഴക്കോൽ - Aquilae ആൾട്ടയർ മകരം
23 അവിട്ടം ശ്രവിഷ്ഠം കുമ്പളങ്ങ (5) ആട്ടിൻതല - Delphini സ്വാലോസിൻ മകരം-കുംഭം
24 ചതയം ശതഭിഷജ് വൃത്തം (100) വട്ടം (6) പുഷ്പം(100) Aquarii - കുംഭം
25 പൂരുരുട്ടാതി പൂർവഭാദ്രപദം - (2) - - Pegasi മർക്കാബ് കുംഭം-മീനം
26 ഉത്രട്ടാതി ഉത്തരഭാദ്രപദം - (2) കട്ടിൽക്കാൽ (4) - Andromedae - മീനം
27 രേവതി രേവതി മിഴാവ് (6) മിഴാവ് മീൻ Piscium - മീനം