താൾ:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/167

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


ള്ളിലാണ് പുരുഷന്റെ നക്ഷത്രമെങ്കിൽ സ്ത്രീ ദീഘപ്പൊരുത്തം അധമം. 9-10 മധ്യമം. 18 ൽ കൂടിയാൽ ഉത്തമം.

സന്തതികളെക്കുറിച്ച് അഞ്ചും ഒമ്പതും ഭാവങ്ങൾ കൊണ്ടുവേണം പറയാൻ. സന്താനലബ്‌ധിയുടെ കാരകൻ വ്യാഴമാണ്. ഇടവം, ചിങ്ങം, കന്നി, വൃശ്ചികം ഈ രാശികൾ 'അല്പസുത' രാശികളാണ്. അവയിലൊന്ന് അഞ്ചാം ഭാവമായി വന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാതെ വരികയോ ഏറെ വൈകി മാത്രം ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യാം. അഞ്ചാം ഭാവമായി അല്പസുത രാശികളിലൊന്ന് വരികയും അതിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുകയും ലഗ്നത്തിൽ ചൊവ്വയും എട്ടിൽ ശനിയും വരികയും ചെയ്താൽ വയസ്സാകുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത്തരം ധാരാളം ഗ്രഹനിലകൾ വേറെയുമുണ്ട്. കുഞ്ഞുണ്ടാകാത്തത് മുജ്ജന്മപാപം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, ഗ്രഹം അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളു. ഒരു ജ്യോത്സൻ ആ മൂലപാപം കണ്ടുപിടിക്കുകയും പരിഹാരം പറഞ്ഞുതരികയും ചെയ്യും. ഇത്തിരി കാശു മുടക്കാമെങ്കിൽ കാര്യം നേരെയാക്കാം.

ഇതുകൂടാതെ ഋക്ഷയോനിപ്പൊരുത്തം, ജാതിപ്പൊരുത്തം, പക്ഷിപ്പൊരുത്തം, ഗോത്രപ്പൊരുത്തം, ഭൂതപ്പൊരുത്തം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. മാധവീയത്തിൽ കാണുന്നതിപ്രകാരമാണ്. അശ്വതിക്ക് കുതിര, ഭരണിക്ക് ആന, കാർത്തികക്ക് ആട് എന്നിങ്ങനെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം നക്ഷത്രയോനികൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചില ജീവികൾക്ക് മറ്റു ചിലത് ശത്രുവാണ് (എലിയും പൂച്ചയും, മാനും പുലിയും ഒക്കെ ഇതിൽ വരും) ആ നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിക്കില്ല. അതാണ് ഋക്ഷയോനിപ്പൊരുത്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം.

പണ്ടുകാലത്ത് ഏറെ പ്രധാനമായിരുന്ന ഒന്നാണ് ജാതിപ്പൊരുത്തം. അശ്വതി മുതൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ ക്രമത്തിൽ ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശുദ്രൻ, അനുലോമജാതി, പ്രതിലോമജാതി എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം 4 ആവൃത്തി കണക്കാക്കി, ബാക്കി വരുന്ന പൂരുരുട്ടാതി, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി ഇവയെ ബ്രാഹ്മണനും, ക്ഷത്രിയനും, വൈശ്യനുമായി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നു. ഇനി, സ്ത്രീ-പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒരേ ജാതിയായാൽ ശ്രേഷ്‌ഠം, പുരുഷൻ ഉത്തമജാതി(?)യിലും സ്ത്രീ ഹീനജാതിയിലും ആയാലും നല്ലതു തന്നെ, തിരിച്ചായാൽ കഷ്ടം. പ്രതിലോമജാതിയും മറ്റ് ഉന്നതജാതികളും തമ്മിലായാൽ വർജ്യം. മറ്റുള്ളവ മധ്യമം-ഇങ്ങനെ കണാക്കാക്കുന്നു. കുറേക്കാലമായി ജാതിപ്പൊരുത്തം എന്തുകൊണ്ടോ ജ്യോത്സന്മാർ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ്.

അശ്വതി മുതൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു നക്ഷത്രങ്ങൾക്കു പെരുമ്പുള്ള്, അടുത്ത ആറിന് ചെമ്പോത്ത്, പിന്നത്തെ ആറിന് കാക്ക, അടുത്ത അഞ്ചിന് കോഴി, ബാക്കി അഞ്ചിന് മയിൽ എന്നിങ്ങനെ പക്ഷിവർഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ ഒരേ പക്ഷിവർഗമായാൽ ശ്രേഷ്‌ഠമായി ഇതാണ് പക്ഷിപ്പൊരുത്തം.

അശ്വതി തുടങ്ങി അഭിജിത് ഉൾപ്പടെ 28 നക്ഷത്രങ്ങളെ സപ്തർഷികളുടെ (മരീചി, വസിഷ്ഠൻ, അംഗിരസ്, അത്രി, പുലസ്ത്യൻ, പുലഹൻ, ക്രതു ഇവരുടെ) ഗോത്രങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നു. ഒരേ ഗോത്രത്തിൽ പെട്ട നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒട്ടും ചേരില്ലത്രേ.

നക്ഷത്രങ്ങളെ പൃത്ഥ്വി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു ഭൂതങ്ങളാക്കി വിഭജിക്കുന്നു. സ്ത്രീ-പുരുഷ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഭൂതങ്ങൾ ഒന്നായി വരുന്നതു നല്ലതാണത്രേ.

ദൈവം വിചാരിച്ചാൽപോലും ഈ പൊരുത്തങ്ങളെല്ലാം ഇണകൾക്ക് ഒത്തുവരിക സാധ്യമല്ല. വിഭജനത്തിന്റെ പരിഹാസ്യത