താളിന്റെ സംവാദം:Kulastreeyum Chanthapennum Undayathengane.djvu/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

നമ്മളിതിനെ രണ്ട് കോളമായി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ? --Vssun (സംവാദം) 08:32, 17 ജനുവരി 2013 (UTC)

രണ്ടു നിരയാക്കിയാൽ, കൃതിയിലെ ചേർക്കുമ്പോൾ അടുത്തതാളിന്റെ കൂടെ ഇതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ! --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 09:18, 17 ജനുവരി 2013 (UTC)