താളിന്റെ സംവാദം:ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രവും.djvu/130

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

ബോക്സിൽ ചിത്രം?
സിറിയസ് നക്ഷത്രത്തിന്റെ റൈറ്റ് അസൻഷൻ 62.40മി.ഡെക്ലിനേഷൻ 16ഡി.30മി. തെക്ക് .................റഫറൻസ് ആവശ്യമാണ്. https://ml.wikipedia.org/wiki/സിറിയസ് എന്ന പേജിലേയ്ക്ക്
ഹൈപ്പർ‌ലിങ്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് .--ജയചന്ദ്രൻ 20:26, 13 നവംബർ 2013 (UTC) ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ താൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് കാണിയ്ക്കുന്നു--ജയചന്ദ്രൻ 11:13, 14 നവംബർ 2013 (UTC)

w:സിറിയസ് - റെഫെറൻസ് എന്തിനാ കണ്ണിചേർക്കുന്നത്? അതു പുസ്തകത്തിലില്ലല്ലോ? എന്തായാലം നല്ലതാണെന്നു തോന്നുന്നു. --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 11:25, 14 നവംബർ 2013 (UTC)

62.40മി. കൂടുതൽ വ്യക്തത ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നി. ഓൺലൈൻ മാധ്യമത്തിന്റെ സാദ്ധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്നു മാത്രം.
എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, പൊതുഹിതം നിറവേറട്ടെ--ജയചന്ദ്രൻ 14:21, 14 നവംബർ 2013 (UTC)

float --:- എന്ന് - അരയശ്ശേരിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപ്പണിക്കർ മനു 14:29, 14 നവംബർ 2013 (UTC)