താളിന്റെ സംവാദം:ചിത്രോദയം.djvu/7

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

"പ്പുണ്യത്തെപ്പുലർത്തമിപ്പൂജ്യമാം" എന്നു കാണുന്നു "പ്പുണ്യത്തെപ്പുലർത്തുമിപ്പൂജ്യമാം" "പ്പുലർത്തുമി" എന്നു തിരുത്തി എഴുതുന്നു. --:- എന്ന് - എസ്.മനു 14:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012 (UTC)