സംവാദം:വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ/ഗ്രന്ഥം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വെദപുസ്തകം ആണോ വേദപുസ്തകം ആണോ ശരി....--Meenakshi nandhini (സംവാദം) 12:25, 11 ജനുവരി 2019 (UTC)

ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചില അച്ചടിപുസ്തകങ്ങളിൽ ദീർഘം "േ" അച്ച് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. --ചെങ്കുട്ടുവൻ (സംവാദം) 16:22, 17 ജനുവരി 2019 (UTC)

floatഅന്നൊക്കെ വെദപുസ്തകം എന്നെഴുതിയിട്ട് വേദപുസ്തകം എന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 18:33, 23 ജനുവരി 2019 (UTC)