സംവാദം:മണിമാല/ഭാരതമയൂരം അഥവാ നമ്മുടെ മയിൽ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

കേരളവര്‍മ്മയുടെ മയൂരസന്ദേശവും ആശാന്‍ തന്നെ അതിനു നല്‍കിയ സംസ്കൃതവിവര്‍ത്തനവും അനുബന്ധമായി കൊടുക്കുന്നത് ഉചിതമാവില്ലേ? വിക്കിപീഡിയയിലെ ഇവ കൂടി കാണുക രീതി ആയിക്കൂടേ?