സംവാദം:ഭഗവദ്ഗീത/അർജ്ജുനവിഷാദയോഗം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

മലയാളം ലിപിയിയുടെ കൂടെ മലയാള പരിഭാഷ കൂടെ വേണ്ടെ. —ഈ തിരുത്തൽ നടത്തിയത് Kaippally (സം‌വാദംസംഭാവനകൾ)