വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം:വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാപരിപാലനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

വിക്കിഗ്രന്ഥശാലാ പരിപാലനം എന്ന് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ ?--മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 03:04, 4 മേയ് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

മാറ്റണമെന്നില്ല. മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പരിപാലനം എന്നു മതി. ദീർഘം വരുന്നത്, വാക്കുകൾ ചേരുമ്പോഴല്ലേ?തൽക്കാലം, വിക്കിഗ്രന്ഥശാല പരിപാലനം എന്ന വർഗ്ഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു റീഡയറക്റ്റ് മതിയാകും. --Vssun (സംവാദം) 03:55, 4 മേയ് 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]