വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംവാദം:സിഡി പതിപ്പ് 2.0

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യേണ്ടവയുടെ പ്രയോററ്റി ലിസ്റ്റുണ്ടാക്കി ഓരോന്നായി മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലേക്കും ഫേസ്ബുക്ക്/G+ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും അയക്കുകയല്ലേ ? --മനോജ്‌ .കെ (സംവാദം) 05:16, 17 സെപ്റ്റംബർ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]