രാഗപരാഗം/ആദ്യസമ്മേളനം

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

   ആദ്യസമ്മേളനം

നീവരും നിർജ്ജനവീഥിയിൽ ഞാനൊരു
പൂവണിച്ചെണ്ടുമായ്ക്കാത്തുനിൽക്കും.
താരകരാജിയിലെന്മനസ്പന്ദനം
നേരിട്ടുകാണും നീ നീലവിണ്ണിൽ!
നീയതു കാണുമ്പോൾ, നിന്നോടെനിക്കുള്ള
നീടുറ്റ രാഗം ശരിക്കറിയും.
ഓർക്കുമൊരു ഞൊടിക്കുള്ളിൽ നീയേകയായ്
വായ്ക്കുമിരുട്ടത്തു നിൽക്കുമെന്നെ.
വാടാവെളിച്ചമേ, തൽക്ഷണം വെമ്പലാർ-
ന്നോടിയണയും നീയെന്നരുകിൽ.
മോഹിനിയല്ല ഞാനെങ്കിലുമിന്നെന്നെ
സ്നേഹിപ്പോനാണു നീയത്രമാത്രം!
എന്നേയ്ക്കുമായ് കാഴ്ചവെയ്ക്കും നിനക്കെന്നെ
നിന്നാഗമത്തിൽ ഞാൻ നിർവിശങ്കം
അങ്ങനെ നമ്മുടെയാദ്യസമ്മേളനം
സംഗീതസാന്ദ്രമായുല്ലസിക്കും.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രാഗപരാഗം/ആദ്യസമ്മേളനം&oldid=36560" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്