രസികരഞ്ജിനി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
രസികരഞ്ജിനി (ആനുകാലികം) (1902-1907)
Wikipedia logo കൂടുതലറിയാൻ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ
രസികരഞ്ജിനി എന്ന ലേഖനം കാണുക.

ഭാഷാപോഷണത്തിന് മാതൃകാപരമായ ഒരു ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണം ആവശ്യമാണെന്നു കണ്ട് രാമവർമ്മ അപ്പൻ തമ്പുരാൻ ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് രസികരഞ്ജിനി. 1902-ൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാന്റെ പത്രാധിപത്യത്തിൽ അതിന്റെ ആദ്യലക്കം പുറത്തുവന്നു. വിഷയവൈവിധ്യത്തിലും ആശയപുഷ്ടിയിലും ശൈലീവൈചിത്യ്രത്തിലും ഭാഷാശുദ്ധിയിലും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ രസികരഞ്ജിനി സമാനപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായിത്തീർന്നു. രസികരഞ്ജിനി ഭാഷാസാഹിത്യത്തിനു ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ അമൂല്യമാണ്. ഉണ്ണുനീലിസന്ദേശം ആദ്യം വെളിച്ചം കണ്ടത് ഈ മാസികയിലൂടെയാണ്. എന്നാൽ സാമ്പത്തികക്ളേശംമൂലം 1907-ഓടുകൂടി അതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു.

ലക്കങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

വോല്യം 1[തിരുത്തുക]

വോല്യം 2[തിരുത്തുക]

വോല്യം 3[തിരുത്തുക]

വോല്യം 4[തിരുത്തുക]

വോല്യം 5[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=രസികരഞ്ജിനി&oldid=138721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്