രചയിതാവ്:പി.വി. കൃഷ്ണവാരിയർ

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്