താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/184

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നന്നധപ്ര


രാആഴച്ചവട്ടത്തിൽതാൻഒരൊ രൊദിവസത്തിൽതാൻഇന്നദൊഷംഎ ത്രകുറിപിഴച്ചുയെന്നചിങ്കിച്ചഒാർത്ത കൊൾകയുംവെണം

 ഗു ദൊഷങ്ങളുടെകണക്കഅല്ലാതെ

ഒരൊരൊദൊഷത്തിന്റെറവർഗ്ഗവും വർഗ്ഗംപകർത്തുന്നപ്രകാരങ്ങളുംകൂടെഒ ർക്കെണമെന്നുണ്ടൊ

 ശി ചാവദൊഷങ്ങളുടെവർഗ്ഗവുംഅ

തിനെപകർത്തുന്നപ്രകാരങ്ങളുംഒരൊ രൊദൊഷത്തിന്റെറകനബലവും കൂ ടെഒൎത്തകൊൾവാൻകടമുണ്ട

 ശി പാവദൊഷളെഒർത്തകൊൾ

വാൻകടമല്ലംകിലുംഎറെകനമുള്ളതി നെയുംമനസ്സഅറിങ്ങുംകൊണ്ടചൈ


                                     തഅ
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/184&oldid=169284" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്