താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/84

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൯൪൦. വിശ്വാസമില്ലാതവൎക്കു കഴുത്തറുത്തു കാണിച്ചാലും കണ്കെട്ടെന്നെ വരും
൯൪൧. വിഷഹാരിയെ കണ്ട പാമ്പു പൊലെ
൯൪൨. വിളക്കൊടു പാറിയാൽ ചിറകുകരിയും
൯൪൩. വിളമ്പുന്നൊൻ അറിയാഞ്ഞാൽ വെയിക്കുന്നൊൻ അറിയെണം
൯൪൪. വിളയും വിത്തു മുളയിൽ അറിയാം-(൮൭൪)
൯൪൫. വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ മൊർ തരാത്ത ആൾ ആലെക്കൽ നിന്നു പാൽ തരുമൊ
൯൪൬. വീട്ടിൽ ചൊറുണ്ടെങ്കിൽ വിരുന്നു ചൊറുണ്ടു(൮൪൭)
൯൪൭. വീണ മരത്തിൽ ഒടി കയറും
൯൪൮. വീണാൽ ചിരിക്കാത ചങ്ങാതിയില്ല(വീണാൽ ചിരിക്കാത്തതു ബന്ധുവല്ല)
൯൪൯. വീശിനവലെക്ക് ആറുകണ്ണ് ഉണ്ടാം
൯൫൦. വീഴുന്ന മൂരിക്ക ഒരു മുണ്ടു കരി-