താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/85

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൯൫൧. വീഴും മുമ്പെ നിലം നൊക്കെണം
൯൫൨. വെച്ചാൽ കുടുമ ചിരച്ചാൽ മൊട്ട
൯൫൩. വെടി കൊണ്ട പന്നി പായും പൊലെ
൯൫൪. വെട്ടാത്ത നായൎക്ക പൊരിയാത കുറ്റി
൯൫൫. വെട്ടൊന്നെങ്കിൽ തുണ്ടം രണ്ടു
൯൫൬. വെണ്ണീറ്റിൽ കിടന്ന പട്ടി പൊലെ
൯൫൭. വെറ്റിലെക്കടങ്ങാത അടക്കയില്ല-ആണിന്നടങ്ങാത്ത പെണ്ണില്ല
൯൫൮. വെളുത്തമാരയാൻ ഇഞ്ചിപൊരിച്ചതു മൂലം ദാവനപുക്കു
൯൫൯. വെളുത്തെടൻ അലക്കുമാറ്റി കാശിക്കു പൊവാൻ കഴിക്കയില്ല
൯൬൦. വെള്ളം ആകാഞ്ഞാൽ തൊണ്ടി കുടിക്കെണം നിലംആകാഞ്ഞാൽ നീങ്ങി ഇരിക്കെണം
൯൬൧. വെള്ളം കണ്ട പൊത്തു പൊലെ
൯൬൨. വെള്ളം വറ്റും പൊഴെക്ക പച്ചൊലയിൽ കെട്ടിയ കാക്കയും എത്തി-