താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


൧൧൬. ആൾക്കു സഹായം മരണത്തിന്നുവെർ
൧൧൭. ആഴമുള്ള കുഴിക്ക നീളമുള്ള വടി
൧൧൮. ആഴം മുങ്ങിയാൽ കുളിരില്ല
൧൧൯. ഇക്കര നിന്നു നൊക്കുമ്പോൾ അക്കരപച്ച
൧൨൦. ഇടല ചുടലക്കാകാ ശുദ്രന് ഒട്ടും ആകാ
൧൨൧. ഇടികെട്ട പാമ്പു പൊലെ
൧൨൨. ഇടി വെട്ടിയ മരം പൊലെ
൧൨൩. ഇണയില്ലാത്തവന്റെ തുണ കെട്ടൊല്ലാ
൧൨൪. ഇണയില്ലാത്തവനൊടു ഇണകൂടിയാൽ ഇണ ഒമ്പതുപൊകും പത്താമതു താനും പൊകും
൧൨൫. ഇരന്നു മക്കളെ പൊറ്റിയാൽ ഇരപ്പത്തനം പൊകയില്ല
൧൨൬. ഇരവിഴുങ്ങിയ പാമ്പുപൊലെ
൧൨൭. ഇരിക്കുന്ന അമ്മമാരുടെ വാതിൽപൊലെ
൧൨൮. ഇരിക്കുമുമ്പെ കാൽ നീട്ടൊല്ല
൧൩൦. ഇരിങ്ങല്പാറ പൊന്നായാൽ പാതി തെവൎക്കു