താൾ:Orayiram pazhamchol CiXIV39 Tubingen Gundert Collection.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൦൩. ആറുനാട്ടിൽ നൂറുഭാഷ
൧൦൪. ആറ്റിൽ തൂകുവിലും അളന്നുതൂകെണം
൧൦൫. ആലി നാഗപ്പുരത്തു പൊയപൊല
(ആലിപ്പഴത്തിന്നു അരണകൾ പൊലവെ)
൧൦൫. ആലക്കൽ നിന്നു പാൽ കുടിച്ചാൽ വീട്ടിൽ മൊർ ഉണ്ടാകയില്ല
൧൦൭. ആലെക്ക വരുന്നെരത്തു മൊന്തെക്കടിക്കരുതു
൧൦൮. ആവല്ക്ക ആവൽ വിരുന്നുവന്നാൽ അങ്ങെക്കൊമ്പിലും ഇങ്ങെക്കൊമ്പിലും തൂങ്ങിക്കൊള്ളു
൧൦൯. ആവും കാലം ചെയ്തതു ചാവുംകാലം കാണാം
൧൧൦. ആശവലിയൊൻ അതാവുപെട്ടുപൊം
൧൧൧. ആശാരിയുടെ ചെൽ ആദിയും ഒടുവും കഷ്ടം
൧൧൨. ആസനം മുട്ടിയാൽ അമ്പലം വെൺപറമ്പു
൧൧൩. ആസനത്തിൽ പുൺ അങ്ങാടിയിൽ കാട്ടരുതു
൧൧൪. ആളുവില കല്ലുവില
൧൧൫. ആൾ ഏറ ചെല്ലൂൽ താൻ ഏറചെല്ലുക