താൾ:Mangalodhayam book-10 1916.pdf/121

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൧൪ മംഗളോദയം പുഷ്പബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനോവൃത്തിയൊതുക്കേണം മാതിരിഷൾകോണചക്രം സ്നേഹാദികൾജയിയ്ക്കയാൽ

വിടർന്നുനിൽക്കും പുഷ്പ്പത്തിൻ അതിൽമാത്രംഗുണംകിട്ടും നടു തൊട്ടിതൾ കണ്ടതിൽ തോല്ലിലായേതുദിക്കിലും പെടുത്തിപ്പോരണമിതു ഇതിൽമഹാമായേതുണയ്ക്കണംവ പെടുംഷൾകോണചക്രകെ. ന്നുരഥമദ്ധ്യരേഖകൊണ്ടൊരുപാദംക മഹാമായ സമസ്താധികളുമങ്ങുകളഞ്ഞുമ ട്ടുന്നു മനസ്സുഖമമന്ദന്തന്നിടുമന്നുജയമ്മമ.

                                 ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞുകാണുന്ന

ആറോളമൊത്തഴിയെഴുംരഥചക്രബന്ധേ കൂറ്റൻസർപ്രപ്പുറത്തിഹ നേരോടുചിട്ടഴികൾതോറുമുടൻ നടത്തി പടംമുതൽക്കുവാലോളം മാറാതെചുറ്റുമൊരുയാത്രയിൽവിട്ടിടെ നടത്താമക്ഷരങ്ങളെ

പേരായതിന്നഴിവഴിയ്ക്കൊഴിയാതെചേ- നിത്യംപ്രേമമ്പുലൽത്തംകണവനുടയുടൽ

                              പ്പാതിയാമദ്രികന്യേ

താഴെഉദാഹരിക്കുന്നരഥചക്രബന്ധത്തി- നിന്മേയ്നന്ദ്യാനിദാനംമമമതിഗതിയെ ൽ`കുഞ്ഞികുട്ടനെന്ന്`രാമവർമ്മരാജാ എ- കന്നകല്യാണരീതി ന്ന കവിനാമംഅഴികളുടെ മൂന്നും ആറും അ- തേടുമ്മാർകണ്ടമന്ദംനവകലകളെയി ക്ഷരങ്ങളേകൊണ്ടു കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ദ്ധ്യാനമൂലമ്പകക്കും

                                വയ്മ്പ്രാണസ്ഥേമമോടുന്തടവിടവെനി

നന്നാകമ്പടിരാജമാനകവിതാ- മട്ടുനിയ്യായിസത്യം നർമ്മപ്പകിട്ടങ്ങുതി അർഥം:നിജംമട്ടുനിയ്യായി=സാമിപ്യം

                                കിട്ടി.പ്രാണസ്ഥേമം പ്രാണായാമമെ
                                 ന്നാശയം.

പ്പിപ്പെനെന്നയിരാജചൂഡകമനി പ്രേമഞ്ചൊരിഞ്ഞിട്ടുടൻ നിത്യന്നല്ലൊരുജാത്യമുള്ളകരുണാ ഭാവങ്കരുക്കുംക്രമേ മുക്താഹാരത്തിലയ്യഞ്ച- മേന്മേലാദിരസപ്പിറപ്പിനിമനം യ്ക്കോത്തെണ്ണംപന്തിരണ്ടിലും നന്ദിച്ചൂടൻനൾകമേ നടുക്കെല്ലാംമൂന്നൊരുവായ്

                                  നടത്താമക്ഷരങ്ങളെ

രണ്ടുനാലാറെട്ടുവൂണ്ടും താനേതാനേറ്റനേകാധികസകലകലാ മാറൂനാൽരണ്ടുഖണ്ഡമാം രീതിജാതിയ്ക്കുതിങ്ങും രഥബന്ധംമേൽനടത്താം താനോഞാനോവിനദപ്പടിവടി

പാദോദ്ധാരംനടുക്കിതിൽ പ്പേരുപേരുന്നൊരുത്തൻ.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-10_1916.pdf/121&oldid=164633" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്