താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/36

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൨൫
ഏഴാം പ്രകരണം പതിനൊന്നാം അധ്യായം


അതിനാൽ ബാഹ്യനായുള്ള
ദൃഷ്യനെ ലക്ഷ്യമായ് നൃപൻ
അമാത്യരെസ്സത്രികളാൽ
പരീക്ഷിക്കേണമെപ്പോഴും

കൌടില്യന്റെ അ൪ത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ, വിനയാധികാരികമെന്ന ഒന്നാമധികരണത്തിൽ, ഉപധികൾ വഴിയായി അമാത്യന്മാരുടെ ശൗചാശൗപജ്ഞാനം എന്ന പത്താമധ്യായം.

പതിനൊന്നാം അധ്യായം

ഏഴാംപ്രരകരണം. ഗൂഢപുരുഷോൽപത്തി. സംസ്ഥോൽപത്തി.


ഉപധകൾ വഴിയായി അമാത്യവ൪ഗ്ഗത്തെ സംശോധിച്ചതിനുശേഷം രാജാവു ഗ്രഢപുരുഷന്മാരെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം. കാപടികൻ, ഉദാസ്ഥിതൻ, ഗ്രഹപതിവ്യഞ്ജൻ, വൈദേഹകവ്യഞ്ജ, താപസവ്യഞ്ജനൻ എന്നിവരും സത്രികൾ, തീക്ഷന്മാ൪, രസദന്മാ൪, ഭിക്ഷുകികൾ എന്നിവരുമാണു ഗ്രഢപുരുഷനമാ൪.

കാപടികനെന്നാൽ പരന്മാരുടെ മമ്മ൪മറിയുന്നവനും പ്രഗല്ഭനുമായ ഛാത്രൻ (ശിഷ്യൻ) ആകുുന്നു. അവനെ ധനമാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പ്രോഝാഹിപ്പിച്ചു മന്ത്രി പറവൂ നീ രാജാവിനെയും എന്നെയും പ്രമാണമാക്കി, ആക്കെന്തു അകുുശലം (ദു൪ന്നടപടി) കാണുന്നുവോ അതപ്പോതന്നെ അറിയണം"

ഉദാസ്ഥിതനെന്നാൽ പ്രവ്രജ്യാപ്രത്യാവസിത(സന്ന്യാസഭ്രഷ്ട)നും പ്രജ്ഞാശൗചങ്ങളുളളവനുമായ പുരുഷനാകുുന്നു. അവൻ വാ൪ത്മാക൪മ്മങ്ങൾക്കായിക്കൊടുത്ത

4 ✷
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/36&oldid=154641" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്