താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/349

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


              വ    ൩൩൮
        
 ധർമ്മസ്ഥീയം       മൂന്നാമധികരണം
കരുക്കളേയുംകുശീലവന്മാരേയും കുറിച്ച് വ‌‌‌‌‌ൃത്ത്യുപവാദം(തൊഴിലിനെ നിന്ദിക്കു
ക)ചെയ്യുക, പ്രാഗ്ഘുണകന്മാ൪ (കിഴക്കെ ഹുണരാജ്യത്തുളളവ൪*),ഗാന്ധാരന്മാ

൪ മുതലായവയെക്കുറിച്ച് ജനപദോപവാദം(ദേശനിന്ദ)ചെയ്യുക എ​ന്നിവയേയും

പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു.
       യാതൊരുവൻ "നിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും"എന്നുപറഞ്ഞ് മ
റ്റൊരുത്തനെ ആംഗ്യംകൊണ്ട് അഭിഭ൪ത്സനം ചെയ്യുമോ അവനു വാസ്തവത്തിൽ

ഭത്സനം ചെയ്താൽ വിധിക്കേണ്ടുന്ന ദ്രവ്യത്തിന്റെ പകുതി ദണ്ഡം വിധിക്കണം. ആംഗ്യംകൊണ്ടു ഭീഷ

ണിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ പ്രവൃത്തിപ്പാൻ അശക്തനായിട്ടുള്ളവൻ ,കോപമോ മദമോ മോഹമോ കാരണമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നു വാദിക്കുന്നതായാൽ അവന് പന്ത്രണ്ടു പണം ദണ്ഡം വിധിക്കണം. സ്വതെ വൈരമുള്ളവനും അപ്രകാരം ചെയ്യുവാൻ ശക്തനുമായിട്ടുള്ളവനുമാണ്.മേൽ പ്രകാരം പറയുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം മര്യാദക്കാരനായിരിക്കുനെന്നുള്ളതിലേക്കു ജാമ്യം കൊടുക്കുകയും വേണം. 
          ദേശഗ്രാമങ്ങളെയും, 
     കലസംഘങ്ങളെയുമാവിധം തന്നെ 
        ദേവക്ഷേത്രങ്ങളെയും 
     കുത്സിച്ചാൽ പൂർവ്വസാഹസാദി ദമം $
  *കൗടില്ല്യന്റെ അർത്ഥശാസ്ത്രത്തിൽ ധർമ്മസ്ഥീയമെന്ന മൂന്നാമധികരണത്തിൽ ,വാക്ക്പാരുഷ്യമെന്ന പതിനെട്ടാം അധ്യായം

 • ഇതിനു "ചണ്ഡാലരാഷ്ട്രം" എന്നാണ് ഭാഷാടികയിൽ അ൪ത്ഥം പറഞ്ഞു കാണുന്ന

ത്.

    $ ദേശഗ്രംരാദികളുടെ നിന്ദയിൽ യഥാക്രമം  പൂർവസാഹസം, മധ്യമസാഹസം, 

ഉത്തമസാഹസം, എന്നിവ ദണ്ഡങ്ങളെന്നു താൽപേയ്യം


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/349&oldid=162365" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്