താൾ:Geography textbook 4th std tranvancore 1936.djvu/94

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി

വിജ്ഞാപനം

ച. കാ.
ഭൂമിശാസ്ത്രം 1-ആം പുസ്തകം 2-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് സി. ആർ. കൃഷ്ണപിള്ള ബി.എ., എൽ. റ്റി. 4 0
ടി 2-ആം പുസ്തകം 3-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് ടി 4 0
ടി 3-ആം പുസ്തകം 4 ക്ലാസ്സിലേക്കു് ടി 8 0
മദ്രാസ് ഭൂമിശാസ്ത്രം (ഏ. ഗോപാലമേനോൻ) 7 2
ടി ടി (കെ. ചിദംബരം) 6 0
തിരുവിതാംകൂർ ചരിത്രകഥകൾ (കെ. ആർ കൃഷ്ണപിള്ള) 7 2
രാജ്യഭരണം 1-ആം പുസ്തകം ടി 3 0
ടി 2-ആം പുസ്തകം ടി 4 0
ടി 3-ആം പുസ്തകം ടി 4 0
ഭൂലോകവിവരണം 10 11
ഭൂവിവരണം 1-ആം ഭാഗം ഏഷ്യാ, യൂറോപ്പു്, ആഫ്റിക്കാ (ഏ. ഗോപാലമേനോൻ) 24 0
ടി 2-ആം ഭാഗം അമരിക്ക, ഓഷ്യാനിയ ടി 21 6
മുഖപാഠം (കഥനം) 3-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് 4 0
ടി ടി 4-ആം ക്ലാസ്സിലേക്കു് 4 0
കണക്കുശാസ്ത്രം 3-ആം ക്ലാസു് (കെ. സുന്ദംമയ്യർ എം. എ., എൽ. ടി.) 7 10
ടി 4-ആം ക്ലാസു് ടി 8 0
ടി 5-ആം ക്ലാസു് ടി 12 0
ടി 6-ആം ക്ലാസു് ടി 14 0
ടി 7-ആം ക്ലാസു് ടി 16 0


മാനേജർ, എസ്സ്. ആർ. ബുക്കുഡിപ്പോ,
പുത്തൻചന്ത, തിരുവനന്തപുരം


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Geography_textbook_4th_std_tranvancore_1936.djvu/94&oldid=160156" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്