താൾ:CiXIV270.pdf/21

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


സംഗ്രഹം.

അദ്ധ്യായം സംഗതി വിവരം. ഭാഗം
മുതൽ ‍ വരെ
1 പ്രാരംഭം 1 7
2 ഇന്ദുലെഖാ 8 52
3 ഒരു കൊപിഷ്ഠന്റെ ശപഥം 53 58
4 ഒരു വിയൊഗം 59 68
5 പഞ്ചുമെനവന്റെ ക്രൊധം 69 83
6 പഞ്ചുമെനവന്റെ കുണ്ഠിതം 84 96
7 മൂക്കിലാത്ത മനക്കൽ സൂരിനമ്പൂരിപ്പാട 97 119
8 മദ്രാശിയിൽ നിന്ന ഒരു ആഗമനം 120 124
9 നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ ആഗമനവും മറ്റും 125 137
10 മദ്രാശിയിൽ നിന്നഒരു കത്ത 138 148
11 നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങൾ സംസാ
രിച്ചത
149 161
12 നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇന്ദുലെഖയുമായി ഒന്നാമ
തുണ്ടായ സംഭാഷണം
162 206
13 നമ്പൂതിരിപ്പാടും ഇന്ദിലെഖയുമായുണ്ടായ ര
ണ്ടാമത്തെ സംഭാഷണം
207 233
14 നമ്പൂതിരിപ്പാട്ടിലെ പരിണയം 234 247
15 ഒരു ആപത്ത 248 266
16 മാധവന്റെ സഞ്ചാരം 267 282
17 മാധവനെ കണ്ടെത്തിയത 283 309
18 ഒരു സംഭാഷണം 310 380
19 മാധവന്റെ സഞ്ചാരകാലത്തെ വീട്ടിൽ ന
ടന്ന വാസ്തവങ്ങൾ
381 397
20 കഥയുടെ സമാപ്തി 398 403
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV270.pdf/21&oldid=192991" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്