താൾ:CiXIV130 1874.pdf/74

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൭൦ സകല ജഡവും ദൈവത്തിൻ ത്രാണനം കാണുകയും
ചെയ്യും. ലൂക്ക. ൩, ൬.

൧ാം പട്ടിക. പുകവണ്ടി.

വേപ്പൂർ തൊട്ടു ചിന്നപ്പട്ടണം വരെക്കും കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ്റൻ

മൈല്സ
വേപ്പൂരി
ൽ നിന്നു.
പുകവണ്ടി
സ്ഥാനങ്ങൾ
നാൾ
തോറും.
ഞായറാഴ്ച
ഒഴിച്ചു
നാൾ
തോറും.
— എന്ന കു
റി വണ്ടി താമസി
ക്കുന്നു.

വ. എന്നതു വണ്ടി
വരവു.

പു. എന്നതു വണ്ടി
പുറപ്പാടു.

ഉ. മു. എന്നതു ഉ
ച്ചെക്കു മുമ്പേ.

ഉ. തി. എന്നതു ഉ
ച്ച തിരിഞ്ഞിട്ടു.


൧, ൨, ൩
തരം
൧, ൨
തരം
൩. തരം. ൧, ൨, ൩
തരം.
ഉ. മു. ഉ. മു.
വേപ്പൂർ . . പു. . . 8 15 12 30
പരപ്പനങ്ങാടി . . . 8 45 1 0
13¾ താനിയൂർ. . . . 9 2 1 18
18¾ തിരൂർ . . വ. . . 9 20 1 35
പു. . . 9 25 1 40 9 25
28 കുറ്റിപ്പുറം . . . . 9 55 2 12
39½ പട്ടാമ്പി . . . . 10 28 2 50
46¾ ചെറുവണ്ണൂർ വ. . . . 10 28 2 50
54¾ ഒറ്റപ്പാലം പു . . . . 10 28 2 50
56¾ ലക്കടി . . 10 28 2 50
68½ പറളി . . . 10 28 2 50 * ഉ. തി.
74¼ പാലക്കാടു വ. . 10 28 2 50
പു. . 12 55 4 30
82¾ കഞ്ചിക്കോടു . . 1 30 5 5
89¾ വാളയാറു . . 2 2 5 37
98¼ മടിക്കരൈ . . 2 41 6 16
104½ പോത്തനൂർ വ. 3 0 6 40
പോത്തനൂർ
ഏപ്പൂ പു . .
3 30
കോയമ്പത്തൂർ വ . 3 45
കോയമ്പത്തൂർ പു . 2 45
പോത്തനൂർ
ഏപ്പൂ വ . .
3
പോത്തനൂർ ഉ. മു. ഉ. മു.
ഏപ്പു . . 3 30 8 0 4 15
220¼ സോമനൂർ . . 4 10 8 41 4 55
131¼ അവനാശി . . 4 43 9 23 5 25
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1874.pdf/74&oldid=186116" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്