താൾ:CiXIV130 1866.pdf/55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

എൻ ദെഹി നിന്റെ രക്ഷെക്കായി മാഴകുന്നു. സങ്കി. ൧൧൯, ൮൧ ൫൧

LIST OF MALAYALAM BOOKS.

മലയാള പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക.

ഉ. അ. പൈ
സത്യവെദ ഇതിഹാസം ൫ാം ഭാഗം 0 1 0
സങ്കീൎത്തനം 0 1 0
ക്രിസ്തമാൎഗ്ഗത്തിന്റെ ഉപദെശസംഗ്രഹം 0 1 0
സഭാക്രമം 0 1 0
ഈരെഴു പ്രാൎത്ഥനകളും നൂറുവെദ ധ്യാനങ്ങളുമായ നിധിധാനം 0 2 0
പവിത്രചരിത്രം 0 8 0
സ്ഥിരീകരണ പുസ്തകം 0 0 4
നീതിമാൎഗ്ഗം 0 0 2
വജ്ര സൂചി 0 1 0
യൊഹാൻ ബപ്തിസ്ത ദസലു എന്ന ഒരു കാഫ്രിയുടെ ജീവിതം 0 0 8
സത്യവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ 0 2 0
ലുഥരിന്റെ ചെറിയ ചൊദ്യൊത്തരങ്ങളുടെ പുസ്തകം 0 0 6
സത്യവെദ കഥകൾ ഒന്നാം ഖണ്ഡം 0 1 0
ആഫ്രിക്കാനന്റെ കഥ 0 0 6
പടനായകനായ ഹവലൊൿ സായ്പിന്റെ ജീവചരിത്രം 0 0 8
കൎത്താവിന്റെ പ്രാൎത്ഥന 0 0 4
വിഗ്രഹാരാധനവും ക്രിസ്തീയ ധൎമ്മവും 0 4 0
പാഠാരംഭം 0 1 0
സഞ്ചാരിയുടെ പ്രയാണം 0 4 0
ക്ഷെത്രഗണിതം 0 6 0
പഴഞ്ചൊൽ മാല 0 1 0
മാനുഷ്യ ഹൃദയം 0 2 6
കണക്ക പുസ്തകം 0 1 0
മൊഹമ്മത ചരിത്രം 0 4 0
സത്യവെദ കഥകൾ ഒന്നാം രണ്ടാം കണ്ഡം 0 3 0
സത്യൊപദെശം 0 0 2
ആത്മാവും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം 0 0 2
സന്മരണ വിദ്യ 0 0 6
നീതിമാൎഗ്ഗം 0 0 4
പാപ ഫല പ്രകാശനം 0 0 6
നളചരിതസാരശൊധന 0 1 0
നല്ല ഇടയന്റെ അന്വെഷണ ചരിത്രം 0 0 6
ദെവവിചാരണ 0 1 0

7*

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/55&oldid=180782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്