താൾ:CiXIV130 1866.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൫൦ കൎത്താവിൽ ചാകുന്ന മരിച്ചവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ ആകുന്നു. അറി. ൧൪, ൧൩.

തിരുവിതാം കൊട.

൪ കൂടം ൧ നാഴി ൧൦ ഇടങ്ങഴി ൧ പറ
൪ നാഴി ൧ ഇടങ്ങഴി ൧൨ ,, ൧ ചൊകന
൫ ചൊകന = ൧ ടകും

കാലവിവരം.

മലയാളം. ഇങ്ക്ലിഷ.
വീൎപ്പു ൧ വിനാഴിക ൬൦ സക്കുണ്ടു ൧ മിനുടു
൬൦ വിനാഴിക ൧ നാഴിക ൬൦ മിനുട്ടു ൧ മണികൂറു
൨ ꠱ നാഴിക ൧ മണികൂറു ൨൪ മണികൂറു ൧ രാപ്പകൽ
൩ ꠱ നാഴിക ൧ മുഹൂൎത്തം രാപ്പകൽ ൧ ആഴ്ചവട്ടം
൭ ꠲ നാഴിക ൧ യാമം ആഴ്ചവട്ടം ൧ ചന്ദ്രമാസം
യാമം (൬൦. ന.) ൧ രാപ്പകൽ ൩൬൫ രാപ്പകൽ ൧ വൎഷം
രാപ്പകൽ ൧ ആഴ്ചവട്ടം
൧൫ ,, ൧ പക്ഷം
൩൦ ,, ൧ മാസം
മാസം ൧ ആയനം
ആയനം ൧ വൎഷം
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:CiXIV130_1866.pdf/54&oldid=180781" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്