താൾ:Charaka samhitha (Indriya sthanam) 1917.pdf/35

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

24 ചരകസംഹിത(വാചസ്പത്യം) ആലക്ഷ്യേതാനിമിത്തേന മരണസ്യ തൽ. 3 ഇത്യുക്തം ലക്ഷണം സർവ്വമിന്ദ്രിയേഷ്വശുഭോദയം തദേവ തു പുനർഭ്രയോ വിസ്തരേണ നിബോധത. 4 ഘനീഭ്രതവാകാശമാകാശമിവ മേദിനീം വിഗീതം ഹ്യുഭയം ഹ്യേതൽ പശ്യൻ മരണമൃച്ഛതി. 5 യസ്യ ദർ‌ശനമായാതി മാരുതോംബരഗോചരഃ അഗ്നിർന്നായാതി വാ ദീപ്തസുസ്യായുഃക്ഷയമാദിശേൽ. 6 യിത്തീരുന്നതായാൽ അവന്റെ മരണലക്ഷണമാണെന്നു ഗ്ര ഹിക്കണം * 4-ഈ പറഞ്ഞമാതിരിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വികൃതനിമി ത്തം മരണലക്ഷണത്തെ അറിയേണ്ടുന്ന സ്വഭാവം. ആ ഇന്ദ്രിയ വികൃതസ്വരൂപത്തെ കുറെക്കൂടെ വിസ്തരിച്ച് - ഓരോ ഇന്ദ്രിയ ത്തിന്റെ വികൃതിസ്വഭാവത്തെയും പ്രത്യേകംവിവരിച്ച് ഉപദേശിച്ചു ത രാം. അതിനേയും മനസ്സിരുത്തി ധരിക്കുക* 5-ആ പ്രത്യേകലക്ഷമത്തെ വിവരിക്കുന്നു:-ആകാശത്തെ ഘനീഭൂതമായും--മേഘമില്ലാതെ നിർമ്മലമായിരിക്കുമ്പോൾമേഘം നിറ ഞ്ഞതായും (അല്ലെങ്കിൽ കട്ടപ്പിടിച്ചതായും) പുരഗ്രാമതരുലതാദി വ്യാപ്തമായ ഭൂവിഭാഗത്തെ ആകാശം പോലെ നിർമ്മലമായും നിര ന്നു കാണുകയും ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഗുഹകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്നതായാൽ അവൻ ഉടനെ മരിച്ചുപോകും* 6-മഹാഭൂത ങ്ങളിൽ ആകാശത്തിനു ശബ്ദവും വായുവിനു സ്പർശവും അഗ്നിക്കു രൂപവും ജലത്തിനു രസവും ഭൂമിക്കു ഗന്ധവും സ്വഗുണങ്ങളായും വായുവിൽ ആകാശഗു​ണവും അഗ്നിയിൽ ശബ്ദസ്പർശരൂപരസങ്ങളും സംയോഗഗുണങ്ങളായും സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ വായുവിന്നു മൂ ർത്തത്വമോ ദർശനയോഗ്യതയോ സംഭവിക്കുകയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള

വായു ആകാശത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായി കാണുകയും രൂപഗുണ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Charaka_samhitha_(Indriya_sthanam)_1917.pdf/35&oldid=157618" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്