താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/435

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ഭാഷാചമ്പുക്കൾ രുന്നു എന്നുള്ളതിനു പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളുമുണ്ടു്. ഇരുപതാമത്േ വയസ്സിലോ മറ്റോ ആണു് അവിടുന്നു പൂതനാമോക്ഷം എന്ന സസ്കൃത ചമ്പു രചിച്ചതു്. അതിൽ നിന്നു ചില പദ്യഗദ്യങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവതാരം പദ്യങ്ങൾ_

   "സാക്ഷാദ്വീക്ഷ്യ സരോരുഹാകഗ്ഷമമലൈഃ
      പുണ്യോത്തരൈർയ്യോഗിനാം 
   ചിത്തൈരപ്യനവാപ്യമാപ്ലംതതനുഃ
      പീയൂഷവർഷൈരിവ
   സന്ദ്രാനന്ദനിരുദ്ധഗദ് ഗദവചാ-
      സ്ത്രഷ്ടാവ ദൃഷ്ടിദ്വയീ-
   പീയൂഷാജ്ഞനമഞ്ജനദ്യുതിധരം
      ദേവം സ ശുരാത്മജഃ."
   "പപാത കല്പപ്രസവസ്തദാനീം
   കംസസ്യ കീർത്തിപ്രസവൈസ്സഹൈവ,
   ധരാതലരെ നാരദവർഷധാരാ-
   പ്യാനന്ദബാഷ്പൈസ്സുരസുന്ദരണീണാം."

പൂതന_ഗദ്യം.

"ശംബരാരിവീരകുകരേണ ജംബത്ര നദീജംബാള മാദായ ചിരകാലേന സപ്രയത്നം സ്വപ്രകൃഷ്ടകൌശലാനുരൂപം വിനിർമ്മിതാഭ്യാം, പുനരപി ദൃഢീകരണാർത്ഥമാരുണബിംബാധരകിരണസമ്പാതശാലിന്യുരസ്ഥലേ വിനി


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_champukkal_1942.pdf/435&oldid=156301" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്