താൾ:Bhasha champukkal 1942.pdf/244

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


 നിത്യം ദ്വീപാന്തരേഭ്യഃ പ്രഹരണപുരുഷൈ-
     രാഹൃതൈസ്തർപ്പയന്നേ-
  വാർത്ഥൈരുത്സർയ്യ ദൂരം ക്ഷിതിസുരവരദൌ-
    ർഗ്ഗത്യമുദ്രാപിശാചീം
 യോദ്ധും നവ്യാധികാരാദരിഭിരധികനി-
    വ്യൂഢസർവാഭിസാരൈ-
 സ്സാർദ്ധം സർവത്ര യുദ്ധോത്സവമഹഹ ! ചിരാ-
    ദന്വഭൂദുന്നതാത്മാ.
 സോയം നിശ്ശഷവിദ്യാനിപുണമതിരുപാ-
  ലിങ്ഗിതോ വീരലക്ഷ്മ്യാ
 മായം കൂടാതെ മാനാംബുധി വിമതഭടൈ-
  ർയ്യുദ്ധബദ്ധാഭിയോഗൈഃ
 ആവിർവൈരം പടയ്ക്കായ് വൃഷപുരിയിലെഴു-
  ന്നള്ളുമക്കാലമുച്ചൈ-
രാബദ്ധാഡംബരം മേന്മയൊടൊരു ശിവരാ-
  ത്ര്യുത്സവം പ്രാദുരാസീൽ.
വീരാണാം മണി വീരകേരളനൃപൻ 
  ദിവ്യോത്സവേ ചെന്നസൌ
നേരേ ശൂരഭടാവലീകളകള-
  വ്യോലോളിതാശാന്തരം
ഗൌരീനേത്രചകോരപാർവണശര- 
  ച്ചന്ദ്രം പ്രണമ്യ പ്രഭും
വാരാളും വൃഷഭാലയേ സഹൃദയൈ-

രുൾച്ചേർന്നിരുന്നീടിനാൻ.


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Bhasha_champukkal_1942.pdf/244&oldid=156130" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്