താൾ:Aacharyan part-1 1934.pdf/68

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


                      -60-
                  ജാതാനന്തംമഴതൻ
                  ജാതകമെഴുതിചു പോന്നുഗുരുവീര,             8
                  തന്നെപ്പൂജിച്ചാലിഹ
                  തന്നേദൈവംതുണക്കുമെന്നേവം,
                  ചൊന്നഥപൂജാദ്രവ്യം
                  ചെന്നുഭുജിച്ചാൻകമാരവടിവായോൻ.             9
                 സിദ്ധർമുനീശ്വരരീശ്വര-
                 സിദ്ധാനന്ദംപുലർത്തിവർണ്ണിപ്പോർ
                 സിദ്ധാന്തിച്ചുലകോത്തം-
                 സിദ്ധാന്തത്തെപ്പുലർത്തിഗുരുവരനിൽ              10

____________________________________________________________

 ദിയതുമായ ഒരുപൂജ; ഇതു അക്കാലത്തു തിരുവിതാംകൂ
 റിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അചിരം=
 വേഗത്തിൽ. ജാതാനന്ദം =ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തോ
 ടുകൂടി. ജാതകമെഴുതിച്ചു =ജന്മഫലം പ്രത്യക്ഷമാക്കി
 പൊങ്ങൽ മഴയുണ്ടാകുവാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ്.
 സ്വാമിപാദങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ മാതാവോടുകൂടി ഈ
കർമ്മം ചെയ്തവസരത്തിൽ സുലഭമായി മഴയുണ്ടായി
ട്ടുണ്ട്.
	9.  എന്നേവം =എന്നിപ്രകാര.  പൂജാദൃവ്യം= ഇ
വിടെ നിവേദ്യം. കുമാരവടിവായോൻ =ബാലകരൂപ
മെടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ;സുബ്രമണ്യനെപ്പോലുള്ളവൻ.
	10. സിദ്ധർ =സിദ്ധജനങ്ങൾ. മുനീശ്വരർ =മ

ഹാമുനിമാർ ഈശ്വര സിദ്ധാന്തം പരമാർത്ഥജ്ഞാനം;


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Aacharyan_part-1_1934.pdf/68&oldid=155396" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്